Úmysly

Pondelok

17:00 | Práznovce
18:00 | Bošany

Utorok

07:00 | Bošany
10:00 | Bošany

Streda

17:00 | Práznovce
18:00 | Bošany

Štvrtok

17:00 | Krnča
18:00 | Bošany

Piatok

07:00 | Bošany
16:30 | Krnča
16:30 | Práznovce
18:00 | Bošany

Sobota

07:00 | Bošany
18:00 | Bošany

Nedeľa

07:00 | Bošany
08:30 | Práznovce
10:00 | Bošany
10:00 | Krnča

Oznamy

V dňoch 14. – 20. novembra 2022 sa na Slovensku uskutoční TÝŽDEŇ CIRKVI PRE MLÁDEŽ. Viacero organizácií pracujúcich s mládežou chystá v tomto týždni aktivity pre mladých ľudí. Viac o aktivitách môžete nájsť na stránke https://erko.sk/tyzdenpremladez. Zároveň vás pozývame v pondelok po sv. omši v Bošanoch na adoráciu pri ktorej sa budeme modliť za mladých ľudí.


Modlitbové MARIÁNSKE VEČERADLO opäť začne v stredu 16. novembra t.r. o 16:30 hod. v Klube dôchodcov v Bošanoch.


V sobotu 19. novembra t.r. budeme vysluhovať SVIATOSŤ KRSTU o 11:00 hod. v Bošanoch. Náuka bude v rámci krstného obradu.


FARSKÝ PLES sa bude konať v piatok 27. januára 2023. Vstupenky v cene 25 € na osobu si môžete zarezervovať alebo zakúpiť u p. organistky A. Gajdošovej.


ĎAKUJEME vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.

Upratovanie: Bošany 3


Pozvánky