Úmysly

Pondelok

|

Utorok

07:00 |
18:30 |

Streda

07:00 |
18:00 | oratkovská svätá omša v kaplnke
18:30 |

Štvrtok

07:00 |
18:30 | s adoráciou

Piatok

07:00 |
11:00 | matky s deťmi v kaplnke oratka
18:30 | mládežnícka

Sobota

07:00 |
18:30 |

Nedeľa

07:30 |
09:00 | mládežnícka
10:30 | detská
11:45 |
18:30 |

Oznamy

Farské oznamy na 33. nedeľu v období cez rok – 13. 11. 2022

  1. Ďakujeme za vašu vytrvalú účasť na modlitbe za duše v očistci v dňoch 1.-8.11.
  2. Dnes o 16.30 bude miništrantské stretko.
  3. Dnes je zbierka na seminár.
  4. Hudobné popoludnie pre mladých a celé rodiny Cecilfest 2022 sa uskutoční v nedeľu 20.11. o 16:00 v Salezku. Dnes je deadline na prihlásenie hudobného alebo speváckeho vystúpenia. Prihlásiť sa môžete podľa inštrukcií na plagáte cez google formulárhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSda2UDezY0_98wOnrRtCIxyi9S_XgmfeQ3la1s0KgoZc1uSYQ/viewform.
  5. Výroba adventných vencov bude prebiehať v piatok 25.11. v Salezku v čase 15:30-18:00. Sú pozvané deti aj dospelí. Čečinu zabezpečíme my, podklady a ozdoby si prinesie každý sám.
  6. Na budúci týždeň upratuje skupina mladých č.1.

Pozvánky