Úmysly

Pondelok

06:45 +Róbert | Sabinov
18:00 +Marcel +Cecília | Sabinov

Utorok

06:45 +Ján +Veronika +Marek +Alena | Sabinov
18:00 +Klára +Jozef +Štefan +Dominik | Sabinov
18:00 +rod. Sedlákova a Peregrínova | Jakubovany

Streda

06:45 +Imrich +Ondrej +Helena | Sabinov
18:00 +Žofia +Štefan +Marína +Emília +Andrej | Sabinov
18:00 +rod. Molčanova a Valašekova | Orkucany

Štvrtok

06:45 ZBP Milan s rod. | Sabinov
18:00 + rod. Šebianova a Perkova | Sabinov
18:00 ZBP Peter | Jakubovany

Piatok

06:45 +Bartolomej +Ján +Mária +Ján | Sabinov
18:00 +Radoslav | Sabinov
18:00 ZBP Peter | Orkucany

Sobota

06:45 +rodičia + súrodenci +manžel | Sabinov
18:00 ZBP Anton a Mária (40 r.sobáša) | Sabinov
18:00 +Jozef | Jakubovany

Nedeľa

07:30 | Sabinov
09:00 | Sabinov
10:30 | Sabinov
18:00 | Sabinov
09:00 ZBP Anton (50 r.) s rodinou | Jakubovany
10:30 +Andrej +Mária +Marián | Orkucany

Oznamy

ODPUSTKY PRE DUŠE V OČISTCI do 8. 11. môžeme vyprosiť odpustky pre duše v očistci návštevou cintorína a modlitbou za zomrelých Treba splniť aj obvyklé podmienky: stav milosti, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca( Otče náš, Zdravas, a Sláva Otcu).

DOBROČINNÁ ZBIERKA SV. ALŽBETY Na budúcu nedeľu, 13.11. bude v kostoloch našej arcidiecézy dobročinná zbierka sv. Alžbety. Už tradične sa koná v termínovej blízkosti sviatku patrónky našej katedrály na podporu charitatívnych diel našej arcidiecézy. Svoj milodar môžete podľa vlastného uváženia a možností odovzdať do vyznačených schránok v našich kostoloch.

PONUKA KNIHY Jozef Ivan: 365 zamyslení pre potešenie duše. Autor je gréckokatolícky kňaz. Zozbieral príbehy a zamyslenia na každý deň v roku. Cena knihy je 21€. Zakúpiť si ju môžete v kancelárii Farského úradu.