Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 |

Streda

07:15 | Školská kaplnka
18:00 | V katedrálnom chráme za obvyklých podmienok možnosť získať úplne odpustky.

Štvrtok

06:30 |
09:30 | Kňazská rekolekcia vo Fačkove o 9:30

Piatok

06:30 |
17:00 | Sv. omšu pripravujú birmovanci 5.skupiny.
18:00 | Ďurčiná

Sobota

06:30 |
18:00 |

Nedeľa

08:00 |
09:30 |
11:00 |
08:00 | Veľká Čierna
09:15 | Malá Čierna
09:15 | Šuja
10:45 | Ďurčiná

Oznamy

Dnes (6.11.) bude o 14:00 modlitba sv. ruženca a v Rajci prvonedeľná pobožnosť
+ stretnutie pri káve v Pastoračnom centre, kde budete priestor na Vaše podnety, návrhy
   
Vo štvrtok 10.11. bude Celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Prosíme zapísať sa do zoznamu.
   
V piatok 11.11. bude po večernej sv. omši v Rajci stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí.
  
Úplné odpustky pre duše v očistci:

Kto 1. – 8. novembra navštívi cintorín a pomodli sa za zosnulých, môže za obvyklých podmienok získať takisto odpustky pre duše v očistci. Snažme sa poslúžiť dušiam v očistci.

Fórum života Pozývame Vás na zapálenie sviečky za nenarodené deti v oknách domov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom a k modlitbe. Sviečku si môžete zakúpiť pred kostolom alebo v zadnej časti kostola. Cena malej plastovej je 1 euro a sklenenej voňavej je 5 eur. Aj tento krát je možné sviečku zapáliť online na stránke www.sviecka.forumzivota.sk
Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života. …viac informácií
K sviatosti manželstva sa pripravujú:
v Rajci, sobota 15:00 Lukáš Pastierčin a Mária Mihalcová,
Ak by niekto vedel o cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na fare.

Dňa 11.11. a 9.12.2022 sa uskutoční na SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žilina (u Saleziánov) DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, kde  môžete vidieť našich autoopravárov, stolárov, murárov, grafikov. Všetci ste srdečne pozvaní. Viac informácií

(Ďurčiná) Pozývame všetky deti základnej školy 1. – 9. ročníka z Ďurčiny na Kalčetový turnaj, ktorý sa uskutoční v sobotu 12.11.2022. Stretneme sa v Ďurčinej pri kostole o 10:00 h.

V sobotu 19. 11. 2022 o 14:00 bude ďakovná sv. omša za všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tejto obnove. Ste srdečne pozvaní.

V sobotu 19. 11. 2022 budeme v našej diecéze sláviť už 37. svetový deň mládeže počas tzv. “Kráľovského dňa“. Všetkých mladých otec biskup pozýva na stretnutie do diecézneho centre (biskupský úrad) a Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline.
Program a viac informácií

Podporiť ďalšiu záverečnú etapu reštaurovania fasády farského kostola sv. Ladislava, alebo obnovu fasády v Ďurčine môžete aj na farský účet: Č. účtu: SK55 0900 0000 0000 76508054

Ponuka časopisov:
k dispozícii sú nové čísla katolíckej tlače
– Katolícke noviny,
– Naša Žilinská diecéza,
– Posol,
– Slovo medzi nami,
– dvojmesečník Rádia Maria.

Prajeme požehnaný týždeň.
 

Pozvánky