Úmysly

Pondelok

18:00 Dar viery pre synov | Partizánske – Šípok

Utorok

15:30 Za všetkých † z rodiny | Malé Uherce
18:00 † Július Humaj a rodičia z o. s. | Partizánske – Šípok

Streda

15:30 † Emília Gubová | Malé Uherce
18:00 † Mária, Július, Vladimír, brat Milan a deti | Partizánske – Šípok

Štvrtok

15:30 † Amália Šuňalová | Malé Uherce
18:00 † rodičov Evu a Jozefa a st. rodičov z o.s. | Partizánske – Šípok

Piatok

15:30 † Milan Vlčko | Malé Uherce
18:00 † rodičov | Partizánske – Šípok

Sobota

07:30 † Gustáv Kopal | Malé Uherce
18:00 † Maximilián, Marcel a Štefánia | Partizánske – Šípok

Nedeľa

07:30 ------------------------------------ | Partizánske – Šípok
08:00 † Cecília, Štefan, syn Viliam a rod. | Malé Uherce
09:00 Za farníkov | Partizánske – Šípok
11:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre vnuka | Partizánske – Šípok

Oznamy

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

– POZOR, dôležitý oznam: Na budúcu nedeľu 13.11. sv. omša na Šípku o 7 30
nebude!!! Ostatné sv. omše zostávajú nezmenené.

– Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na seminár.

– Dnes bude modlitba ruženca a výmena ružencových tajomstiev o 15,00 hod.

– Vyšlo nové číslo časopisu Rebrík, môžete si ho vyzdvihnúť pri východe
z kostola.

– Tento týždeň sa o poriadok v našom kostole stará skupina č.5.

Mgr. Peter Naňo
administrátor farnosti


Pozvánky