Úmysly

Pondelok

06:45 za zdravie a PB pre Vladimír |
18:00 za vďaku a PB dcére Klaudike k 50. výr. žovota |

Utorok

06:45 Ján a Mária Baluchoví a Jozef a Barbora Ulaheroví |
18:00 manžel Ladislav a rodina Cvopová a Pechová |

Streda

06:45 za zdravie a Božie pož. Štefánií Sieklovej a jej príbuzných |
18:00 rodičia Gašparovičovci a súrodenci |

Štvrtok

06:45 Marta Baboľová a rodičia Halmoví a Baboľoví |
18:00 manžel Milan Zubčák,rodičia a súrodenci z ob. strán |

Piatok

06:45 Katarína Géciová |
18:00 manžel Pavel Hlavačka a súrodenci,Irena,Anna a Jozef |

Sobota

06:45 Pohrebná |
18:30 Helena a Pavol Purgátoví |

Nedeľa

07:00 rodina Oravcová a Janka Šíková |
09:00 za PB pre manžela,otca a st. otca Stanislava k 80-tke |
10:30 za veriacich farnosti |
18:30 Igor Sénaši,Ján Sénaši,Irena Sénašiová a rod. z o.st. |

Oznamy

Milodary na kostol : -Bohu známy z uloženia urny -20,-€, Bohu známa z krstu -10,-€, Bohu známa z krstu -30,-€, Bohu známy z pohrebu -100,-€, Bohu známy z pohrebu -50,-€, Bohu známa -100,-€. Za vaše dary srdečné Pán Boh zaplať.

– Upratovanie nášho chrámu má na starosti ruža pána Antona Krajčíka.

– V dnešnú nedeľu prvonedeľňajšia pobožnosť bude o 15. h.
– V dnešnú nedeľu gr. kat. Liturgia východného obradu bude o 16,30 h.
– V dnešnú nedeľu o 17. h. vo fare prosíme o stretnutie členov farskej pastoračnej rady a ekonomickej rady našej farnosti Partizánske – mesto, aby sme vás oboznámili s dopadmi na službu rímskokatolíckej Cirkvi, kostola a fary po prvej etape rekonštrukcie námestia. Hlavne čo sa týka parkovacích miest pri kostole a fare a vstupu do administratívnych priestorov fary. Ako aj zároveň oboznámenie s pripravenosťou farnosti na možnú energetickú krízu 2023.

– V pondelok prosíme o stretnutie katechétov po večernej sv. omši o 18,30 h. vo fare.
– V utorok prosíme o stretnutie akolytov a lektorov vo fare po večernej sv. omši o 18,30 h. – Vo štvrtok rekolekcie pre náš dekanát Partizánske budú u nás v Partizánskom a začnú sa koncelebrovanou sv. omšou o 9.h. Z tohto dôvodu sv. omša vo štvrtok ráno o 6,45 hod. nebude. – Na budúcu nedeľu koná sa zbierka na seminár. Za vaše dary srdečné pán Boh zaplať.

  • –  Prosíme o stretnutie birmovancov o dva týždne v sobotu o 17,30 h. v kostole.
  • –  V nedeľu pri sv. omši o 9.h. čakáme aj deti, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie.

Pozvánky