Úmysly

Nedeľa

07:00 † rodičia z oboch strán | T
09:00 Za farníkov | Č
11:00 za dožitých 80. rokov života pre Stanislava a dar zdravia a Božieho požehnania | R
18:30 † Štefan Hudec (1. výročie) a ostatná zosnulá rodina | K

Pondelok

07:00 † rodičia František a Jarmila a za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu | K
18:30 † Mária Svoradová (pohrebná) | Š

Utorok

07:00 † rodičia, starý rodičia a brat | K
18:30 † brat Branislav Valápka a sestra Erika Gažová | Č

Streda

07:00 † Júlia Kucharovičová a za Božie požehnanie pre celú živú rodinu | Č
17:00 † rodičia Križákoví a vnučka Sandrinka | K

Štvrtok

07:00 Poďakovanie za dožitých 80 rokov a pokoj v rodine | Č
18:30 † sestra Ľudmila a Božie požehnanie pre živú rodinu | K

Piatok

07:00 † Jozef a Mária Janošovskí | Š
17:00 † teta Jožka | Č

Sobota

07:00 † Hedviga a Martin Dedíkoví | Č
18:30 Prosba o Božie požehnanie pre rodinu | K

Nedeľa

07:00 † Lukrécia Pokopcová rod. Durdíková a rodičia z oboch strán | T
09:00 Za farníkov | Č
11:00 † manžel Milan Pagáč a vnuk Martin | K
18:30 † Milan Blaško (30. výročie) a † Marta Blašková | Š

Oznamy

1. V stredu o 17.00 bude sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti.

2. V túto stredu o 18.00 bude večer stretnutie farského spoločenstva, na programe bude animovaná adorácia v kostole. Plagát je na výveske i webe. Srdečne vás pozývame.

3. Úplné odpustky pre duše zosnulých v očistci môžeme získať za týchto podmienok: do 8.11. treba navštíviť cintorín a pomodliť sa za duše, a tiež splniť bežné podmienky ( sv. spoveď, byť v ten deň na sv. prijímaní, pomodliť sa na úmysel Svätého Otca a mať aj úmysel odpútať sa aj od všedných hriechov). Stačí jedna svätá spoveď v tomto období.

4. Vo štvrtok o 17.00 bude pravidelná tichá adorácia. Počas nej spovedáme.

5. V piatok po večernej sv. omši bude Korunka k B. milosrdenstvu, spievanou formou. Pozývame vás.

6. Spovedáme ½ hodiny pred omšami.

7. V každý piatok od 13.00 do 17.00 hodiny pozývame do farského klub detí a mládeže v pastoračnom centre.

8. Upratovanie kostola má v tomto týždni v sobotu po rannej sv. omši skupina č.5.

9. Po nedeľných omšiach sa v sakristii vydávajú podielové knihy SSV (8 €).

10. Na výveske i webe nájdete plagát s programom Trnavskej novény.

11. Naša farnosť organizuje v pondelok 14. novembra autobusovú púť na Trnavskú novénu. V tento deň bude kazateľom o. arcibiskup S. Zvolenský. Autobus je predbežne zabezpečený pre 35 pútnikov. Odchod autobusu bude o 16:00h od hotela Diana (ulica Hviezdoslavova 1911). Cena autobusu je 8 €. Zbierať sa bude po nastúpení do autobusu. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii kostola do 13.11.2022. Je potrebné uviesť: meno, priezvisko a telefónne číslo.

12. Pozývame všetkých miništrantov na Minfa DOD do kňazského seminára v Bratislave, ktorý sa uskutoční v sobotu 26.11.2022. Začiatok bude o 8:30 a predpokladaný záver je o 15:30. Na toto stretnutie sú pozvaní aj rodičia miništrantov pre ktorých bude tiež pripravený osobitný program. Prihlásiť sa môžete v sakristii. Je potrebné uviesť : meno, priezvisko a telefónne číslo.

13. Od 1.11.2022 je  otvorenáv parku pri dome seniorov na ul. Fraňa Kráľa kaplnka svätého Rochusa v NM. Je prístupná pre veriacich k  stálej modlitbe a tichej adorácii, ale aj pre všetkých ľudí dobrej vôle. Chceme  týmto poďakovať  veriacim, dobrovoľníkom a všetkým, ktorí pomohli oživiť a zreštaurovať túto kaplnku a aj veľký kríž z r. 1804. Sv.Rochus, oroduj za nás!

14. V piatok 18.11. 2022 o 18.30 h. bude v našom farskom kostole koncert duchovnej hudby. Podujatie sa koná v spolupráci s MsKS v NM.  Účinkujú: Spevácky zbor slovenských učiteliek Ozvena a Spevácky zbor slov. učiteľov. Večerná svätá omša bude v tento deň výnimočne už o 17.00 h.


Pozvánky