Úmysly

Pondelok

17:00 | Kľúčové
18:00 † z rod. Hoškovej, Beňovej, Arvayovej a Minďárovej a za ZaBP pre tieto rod. | Nemšová

Utorok

17:00 | T. Závada
18:00 † rodičia Štefan a Anna Prosňanskí, Ján Tomáš, Pavel Tomáš, súrodenci, Ondej a Anna Tomášoví | Nemšová

Streda

17:00 | Borčice
18:00 † Milan, Štefan a rodičia a za ZaBP rod. Mačinovej, Chmelinovej, Miernej a Bračíkovej | Nemšová

Štvrtok

18:00 † Anna a Peter Prekopoví | Nemšová

Piatok

18:00 † z rod. Mutňanskej a Moravčíkovej a za ZaBP rod. Mutňanskej, Gurínovej a Begáňovej | Nemšová

Sobota

07:00 † Kristínovej a Buľkovej a za ZaBP pre tieto rod. | Nemšová
17:30 † Mária Matejková (10. výročie) | Nemšová

Nedeľa

07:30 | Kľúčové
08:00 † z rod. Gajdošíkovej, Palúchovej, Poláčkovej a Kukučovej a za ZaBP pre tieto rod. a Františka | Nemšová
08:45 | T. Závada
10:15 Pro populo | Nemšová
17:30 † Vojtech, † z rod. Tomášovej, Begáňovej, Ivanovej a Gondekovej a za ZaBP rod. Begáňovej, Ondračkovej a Macharovej | Nemšová

Oznamy

Liturgický kalendár

Streda: sviatok Výročia posviacky Lateránskej baziliky

Štvrtok: spomienka sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

Piatok: spomienka sv. Martina z Tours, biskupa

Sobota: spomienka sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

Nedeľa: 33. nedeľa v Cezročnom období

  • Dnešná nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci, preto popoludní o 14:00 bude vo farskom kostole prvonedeľná pobožnosť.
  • V piatok po sv. omši bude vyložená Najsvätejšia sviatosť k 24 hod. adorácii, ktorá bude ukončená v sobotu o 17:15 eucharistickým požehnaním.
  • Chceme sa poďakovať deťom, p. katechétkam, p. učiteľkám a rodičom, ktorí sa chodili počas mesiaca október predmodlievať modlitbu svätého ruženca. Podobne vyjadrujeme vďaku za Vašu hojnú účasť na sv. omšiach počas dušičkového obdobia. Zároveň Vás chceme povzbudiť k čo najčastejšej účasti na sv. omšiach aj počas týždňa, pretože Kristova obeta sprítomnená vo sv. omši je najväčšou zmiernou modlitbou.
  • Ako ste si iste všimli, v revitalizovanom priestore medzi farou a kostolom pribudla nová fontána, čím sa urobil ďalší krok ku skrášleniu tohto priestoru. Chceme Vás poprosiť, aby sme si celé toto pekné dielo chránili: Nechodili po novozasiatej tráve, nehádzali kamienky do fontány a bicykle neoprierali o kostol, ale umiestnili ich do určených stojanov na bicykle. Za pochopenie tejto dobre mienenej prosby Vám ďakujeme.
  • OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú v našej farnosti prijať: Marek Marček a Zuzana Veselá z obaja z Dubnice nad Váhom a Tomáš Kvasnica a Dominika Gurínová, obaja z Nemšovej. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej manželskej prekážke, nech ju ohlási na farskom úrade.

 


Pozvánky