Úmysly

Pondelok

18:00 † rodičia Odráškoví, syn Ján, starí rodičia | Močenok

Utorok

17:00 † Michal a Mária Rábekoví (M) | Horná Kráľová
18:00 † Mária a Jozef, deti Milan a Štefan | Močenok

Streda

07:00 † Jozefína a Michal Blehoví, rodičia z oboch strán | Močenok

Štvrtok

17:00 † Anna Lenčéšová a rodičia z oboch strán | Horná Kráľová
18:00 † rodičia Pápayoví, deti Magdaléna, Alžbeta a Gabriel | Močenok

Piatok

10:30 Sv. spoveď a sv. omša v Penzióne Orlík | Močenok-O
17:00 † Vladimír Paškevič a syn Vladimír, rodičia | Horná Kráľová
18:00 † Michal Lóži a Jaroslav | Močenok

Sobota

07:00 † Ján a Anna Révayoví | Močenok
10:00 Krsty | Močenok
15:00 Sobáš Roman a Kristína | Močenok
18:30 † Emil Lanfer | Močenok

Nedeľa

07:00 † Mária Šimková – 1. výročie | Močenok
08:30 † Jozef a Helena Lovásoví | Horná Kráľová
09:30 Poďakovanie za 50 rokov sobáša, Tibor a Emília (M) | Horná Kráľová
10:30 Za farníkov - PP | Močenok
13:30 Nedeľná pobožnosť (M) | Horná Kráľová
14:30 Nedeľná pobožnosť | Horná Kráľová
14:30 Nedeľná pobožnosť | Močenok

Oznamy

HC = Horný cintorín, DC = Dolný cintorín,  ZBP – zdravie a Božiu pomoc, KsK – Kostol svätého Kríža Močenok, PP – priamy prenos v Močenskej televízii resp. cez internet,

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

Pondelok: Féria
Utorok: Féria 
Streda: Sviatok – Výročie posviacky Lateránskej baziliky 
Štvrtok: Spomienka sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
Piatok: Spomienka sv. Martina z Tours, biskupa
Sobota: Spomienka sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka
Nedeľa: 33. nedeľa v Cezročnom období, Hody Farského kostola a farnosti

 

ODKAZY:

Priame prenosy svätých omší z Močenku cez internet – prenos začne 10 min pred sv. omšou: https://www.mocenok.sk/clanok/priame-prenosy-sv-omsi-aj-na-stranke-obce

http://www.tvlux.sk/ – tv LUX

http://www.lumen.sk – rádio Lumen

https://www.radiomaria.sk/pocuvat/. – rádio Mária

http://www.katolickenoviny.sk/ – Katolícke noviny

http://www.tkkbs.sk – tlačová kancelária KBS

http://sk.radiovaticana.va/ – vatikánsky rozhlas

http://www.svatepismo.sk/ – sväté písmo (online)

UPRATOVANIE KOSTOLA: 

MOČENOK: č. d.: č. d.: 316 – 366 (ul. Rokošova III.) v sobotu ráno po sv. omši o 7.30 hod. 

HORNÁ KRÁĽOVÁ: č. d. :  260 – 280, v sobotu o 14.00 hod. 

 

LITÁNIE: (konajú sa v nedeľu popoludní v kostoloch podľa rozpisu) 

Horná Kráľová   Prvonedeľná pobožnosť

13.30 hod. – posvätný ruženec

14.00 hod. – Korunka Božieho Milosrdenstva

14.15 hod. – Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

 

Močenok    Prvonedeľná pobožnosť      

14.30 hod. – posvätný ruženec

15.00 hod. – Korunka Božieho Milosrdenstva

15.15 hod. – Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

 

FARSKÉ OZNAMY:

Dnes v sobotu 5.11.2022 bude sv. omšu večer o 18.30 hod. sprevádzať spevokol pri kostole sv. Klimenta v Močenku.

Dnes po sv. omšiach, nedeľa 6.11. 2022, Vincentská rodina organizuje 16. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu 2022. Ako  každý rok v našej farnosti môžete túto zbierku podporiť kúpou medovníkového srdiečka.

 

stredu 9.11.2022 na sviatok Výročia posviacky Lateránskej baziliky je možné získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Veriaci, ktorý nábožne navštívi katedrálny chrám a tam sa pomodlí Modlitbu Pána (Otče náš) a vyzná vieru (Verím v Boha).

 

Na budúcu nedeľu 13.11.2022, nakoľko ďalšia nedeľa je už nedeľa Krista Kráľa, budeme mať v našom Farskom kostole sv. Klimenta v Močenku a farnosti Močenok Hodovú slávnosť na počesť sv. Klimenta, patróna nášho kostola a farnosti.

 

Na budúcu nedeľu 13.11.2022 bude v našej farnosti zbierka pre potreby našej farnosti. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

 

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre pozýva žiakov piatych, ôsmych a deviatych ročníkov a ich rodičov na deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 11.11.2022 od 8.00 – 13.00 hod. v areáli Gymnázia sv. Cyrila a Metoda na Farskej ulici 19 v Nitre. Bližšie informácie o konaní podujatia, nájdete na stránke školy www.gcm.sk, na školskej facebookovej stránke, na YouTube  kanály a na Istagrame školy.

 

Úplné odpustky pre duše v očistci: 1. – 8. novembra. Podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie, odpútanie od hriechu, návšteva cintorína a modlitba na úmysel sv. Otca (Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu a Verím v Boha)

 

V knižnici, v Močenku si môžete vyzdvihnúť podielové knihy členov SSV a zaplatiť členské na rok 2023 – 8 Eur.

 

Prosíme prvoprijímajúce deti ich rodičov, aby prichádzali na prípravu k prvému sv. prijímaniu tak ako doteraz každý piatok. Bližšie informácie dostávajú na hodinách náboženskej výchovy. Taktiež sú na piatkovú sv. omšu pozvané všetky deti spolu s ich rodičmi.

 

V prvopiatkovom týždni spovedáme nasledovne: 

Pondelok: Močenok: 17.30 – 18.30 hod. (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

Utorok:     Močenok: 17.30 – 18.30 hod.  (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

                  Horná Kráľová 16.30 – 17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Streda:    Močenok: 6.00 – 7.00 hod.

Štvrtok:   Močenok: 18.30 hod. – počas celej sv. omše – podľa potreby (17.30 hod. – zimný čas)

                 Horná Kráľová: 16.30-17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Piatok:    Močenok: 17.30 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 18.15 hod. prvopiatková pobožnosť

                                      (17.00 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 17.45 hod. prvopiatková pobožnosť – zimný čas)

                Horná Kráľová: 16.30 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 17.15 hod. prvopiatková pobožnosť

                                     (16.00 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 16.45 hod. prvopiatková pobožnosť – zimný čas)

 

Spovedanie a duchovná služba v DSS a domovoch dôchodcov: 

Penzión Orlík: každý týždeň v piatok od 10.00 hod. o 10.30 hod.+ sv. omša

Domov dôchodcov Milosrdný Samaritán: každý druhý týždeň v mesiaci v stredu od 14.30 hod. + sv. omša

DSS Adventus: každý prvý týždeň v mesiaci v piatok od 9.30 hod. + sv. omša

DSS Duslo: posledný týždeň v mesiaci – viď. oznamy

 

OHLÁŠKY O SVIATOSTI MANŽELSTVA:

Ohlášky:

Sviatosť manželstva si vyslúžia v sobotu 12.11.2022 o 15.00 hod. vo Farskom kostole v Močenku  Roman Révay  a Kristína Kvaszová.

Kto by vedel o nejakej manželsko – právnej prekážke nech to ohlási na Farskom úrade.

 

Ohlášky sobášov, ktoré budú v iných farnostiach.

Bez žiadosti farského úradu, kde budete mať sobáš, nemôžeme verejne robiť ohlášky, nakoľko ide o administratívny a právny úkonAk chcete mať ohlášky v našej farnosti a máte sobáš inde, oslovte farský úrad, kde máte sobáš, aby nám zaslal žiadosť a údaje o ohláškach. Potom my radi uverejnime vaše ohlášky, ako to aj pravidelne robíme, aj v našich farských oznamoch. Za pochopenie ďakujeme.

 

SLUŽBA LEKTOROV:

 

Farníci, ktorí pravidelne čítajú, alebo aj noví záujemcovia, ktorí majú záujem čítavať čítanie alebo modlitby veriacich (prosby) počas svätých omší, sa môžu prísť vždy po svätých omšiach zapísať na presný deň do sakristie kostola.

V tomto týždni čítajú lektori čítania počas svätých omší podľa nasledovného rozpisu:

 

Služba lektorov v nasledujúcom týždni:

Deň Svätá omša Čítanie Lektor
 

Nedeľa

6. november

 

32. nedeľa

v Cezročnom období

 

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Stachová

p. Bleho

p. Nováková

 

p. Hanková

p. Sklenárová

K. Rábeková

Pondelok

7. november

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Kútna

p. Šuvada

Utorok

8. november

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Goldbergerová

p. Kollárová

 Streda

9. november

7.00 hod.

 

1. čítanie

prosby

p. Bleho

p. Straňáková

Štvrtok

10. november

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Hanková

p. Kováčová

Piatok

11. november

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Balážiová

deti

 

Sobota

12. november

 

 

7.00 hod.

 

 

18.30 hod.

 

1. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Straňáková

p. Nováková

 

p. Sklenarová

p. Vereš

p. Bleho

 

Nedeľa

13. november

 

33. nedeľa

v Cezročnom období

 

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Stachová

p. Šuvada

p. Nováková

 

p. Horňáková

K. Rábeková

p. Hanková

Samozrejme, máte možnosť sa prihlásiť aj na odber mailinglistu. Čo je to a ako vlastne funguje mailinglist? Mailinglist je akási forma elektronického letáku – poskytnete nám Vašu e-mailovú adresu a keď sa udeje alebo bude mať udiať niečo významné, my Vám o tom pošleme mail, možno s nejakou fotografiou… Mailinglist nebude pravidelný, skôr taký občasný, takže e-mailovú schránku Vám zahlcovať určite nebudeme – vyskúšajte si to kliknutím na oranžové tlačítko nižšie: [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


Pozvánky