Úmysly

Pondelok

07:00 + rodičia Ernest a Helena Jurkáčkoví | Františkánsky
18:30 + rodičia Michal a Anna Gabrišoví, súrodenci Michal a Anna | Františkánsky

Utorok

07:00 | Františkánsky
18:30 + rodičia Štefan a Mária Hricoví a starí rodičia z oboch strán | Františkánsky

Streda

07:00 | Františkánsky
18:30 za živých a zosnulých členov ružencového bratstva | Františkánsky

Štvrtok

07:00 + Martin | Františkánsky
18:30 + rodičia Ján a Dalila, starí rodičia a krstní rodičia | Františkánsky

Piatok

07:00 + rodičia Rudolf a Mária Leskovskí a syn Ľuboš Ožvold | Františkánsky
17:00 + z rodiny | Kostolište
18:30 + rodičia Kučeroví a dcéra Hermína | Františkánsky

Sobota

07:00 za zdravie pre Jolanu | Františkánsky
18:30 + rodičia Vendelín a Mária Puškáčoví, starí rodičia a rodina | Františkánsky

Nedeľa

07:00 + rodičia Kamil a Mária Vincekoví a starí rodičia | Františkánsky
08:00 + rodina Benková a Petríková | Farský
09:00 za živých a zosnulých dobrodincov chrámu | Kostolište
09:00 za farníkov | Františkánsky
10:30 + Františka Zaičková a rodičia | Františkánsky
18:30 + manžel Karol Ščepánek a starí rodičia | Františkánsky

Oznamy

 • Dnes je 1. nedeľa v mesiaci, popoludní od 15:00 do 18:15 h. bude adorácia.

 • Vo štvrtok je vo františkánskom kostole celodenná adorácia.

 • Pozývame všetky deti a rodiny na Svätomartinský lampášikový sprievod, ktorý sa uskutoční v piatok o 17:00 h. Stretneme sa pri bráne do zámockého parku. Prineste si aj lampášiky.

 • Do utorka 8. novembra (vrátane) je ešte možnosť získavať úplné odpustky pre duše v očistci. Podmienky: nábožná návšteva cintorína spojená s modlitbou za zosnulých a všeobecné podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca (Otčenáš, Zdravas a Sláva) a treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu (aj všednému). Odpustky možno získať raz denne vždy pre jednu dušu.

 • Pre možnosť získania týchto odpustkov prídeme aj v pondelok a utorok do Kostolišťa rozdať sv. prijímanie o 17:00 h.

 • V tomto týždni v Kostolišti nebude sv. omša vo štvrtok, ale v piatok o 17:00 h. – na sviatok patróna kostola sv. Martina. Večerné sv. omše v Kostolišti už budú bývať o 17:00 h.

 • V Kostolišti je na budúcu nedeľu hodová sv. omša a po nej hodová ofera.

 • Na budúcu nedeľu 13. novembra 2022 sa bude pri všetkých sv. omšiach v Malackách konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Výťažok zbierky bude v tomto roku použitý na nákup nového mamografu pre Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave a na nákup polohovacích postelí pre Nemocnicu Milosrdných bratov v Bratislave.

 • Združenie zázračnej medaily vás pozýva na Duchovnú obnovu v sobotu od 8:30 h. vo farskom kostole v Stupave. Bližšie informácie na nástenke.

 • Bratislavská arcidiecéza srdečne pozýva všetkých veriacich do Katedrály svätého Martina v Bratislave na slávenie Svätomartinského trojdnia od 9. do 13. novembra 2022. Viac informácii o tohtoročnej téme a rozpis jednotlivých slávení nájdete na plagáte.

 • Už vopred dávame do vašej pozornosti, že naše Cirkevné Gymnázium srdečne pozýva všetkých záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v pondelok 14. novembra 2022 od 8:00 h. do 12:00 h. Škola v školskom roku 2023/2024 otvára jednu triedu štvorročného vzdelávacieho programu. Viac informácií sa nachádza vo výveske a na školskej webovej stránke.


Pozvánky