Úmysly

Pondelok

18:00 súkromná Za farníkov | Rozdávanie sv. prijímania bez sv. omše

Utorok

14:30 + Ladislav Bíro, pohrebná sv. omša |

Streda

Súkromná, Na úmysel celebranta | VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY, sviatok

Štvrtok

súkromná, Na úmysel celebranta | Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

Piatok

18:00 + Jozef Minár a Jozef Krajčovič | Sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka

Sobota

08:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Martu | Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka

Nedeľa

08:00 + Božena Cabáneková, mesačná sv. omša |
10:00 + Pavol a Júlia Lavoví |

Oznamy

Nasledujúci týždeň idem na duchovné cvičenia pre kňazov. Prosím vás o modlitby za nás, aby sme načerpali pre svoj duchovný život potrebné milosti, aby sme tak dokázali lepšie slúžiť. V prípade potreby, prosím, kontaktujte pána dekana Romana Gallasa, farára v Zbehoch: 037/779 30 53, 0917/611 495.

Ďakujem pánovi Milanovi Cabánekovi a pánovi starostovi Jozefovi Bojdovi za zrealizovanie výmeny hlavného kríža na novom cintoríne. Kríž je už požehnaný od 01.11.2022. Ďakujem našim policajtom, ktorí nás chránili počas procesie z kostola na hlavný cintorín 02.11.2022.

Keďže do 08.11. vrátane môžeme získať každý deň úplné odpustky pre duše v očistci a jednou z podmienok je sväté prijímanie v daný deň, v pondelok bude náš akolyta podávať sv. prijímanie mimo sv. omše o 18:00 hod.

V piatok bude na fare eRko–stretko o 16:00 hod. určené pre deti od 6 rokov.

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste za uplynulý týždeň prispeli sumou 455,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!


Pozvánky