Úmysly

Pondelok

18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 | Radoľa

Streda

06:30 |
18:00 |

Štvrtok

06:30 |

Piatok

06:30 |
18:00 |

Sobota

18:00 |

Nedeľa

07:30 |
09:00 |
10:30 |
09:00 | Radoľa

Oznamy

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte telefón a mail. V prípade potreby osobného
stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývame na sv. omšu a katechézu až 15. a 16. XI.2022.
• Birmovancov pozývame na sv. omšu a stretnutie v sobotu večer.
• V piatok po sv. omši (resp. po upratovaní kostola) pozývame na Eucharistickú adoráciu.
• Dnes sa koná prvonedeľná zbierka na potreby kostola. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
• Rovnako veľmi pekne ďakujeme za milodary na potreby kostola, resp. na opravu veže. Za mesiac
október to boli individuálne milodary v celkovej výške výške 1.427 €; a 160 € (100+40+2×10), ktoré
prišli v októbri priamo na účet farnosti.
• Dňa 11.XI. a 9.XII. 2022 sa uskutoční na SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline (u Saleziánov)
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, kde môžete vidieť našich autoopravárov, stolárov, murárov
a grafikov. Všetci ste srdečne pozvaní.

Sviatosť zmierenia pol hodinu pred sv. omšami okrem nedele


Pozvánky