Úmysly

Pondelok

06:15 + Jozef | Humenné
12:00 Za uzdravenie – Vladimír a Martina | Humenné
18:00 Za + členov ružencového bratstva | Humenné
17:00 + Albert, Berta | Brestov

Utorok

06:15 Za + z rod. Sivčová, Bobaľová | Humenné
12:00 + Jozef, Helena, Štefan, Anna, Andrej | Humenné
18:00 Za + z rod. Martonová, Šepeľová | Humenné
17:00 + Pavol, Jozef | Gruzovce

Streda

06:15 + Danica (pohreb 19.6.) | Humenné
12:00 + Gabriel | Humenné
18:00 ZBP Mária | Humenné
17:00 Za + z rod. Košická, Tereková | Brestov
16:00 Za + z rod. Orlejova, Palaštova, Kuľhova | NsP

Štvrtok

06:15 + Jozef, Helena, Mária, Ján | Humenné
12:00 + Pavol, Helena, Milan, Gabriela | Humenné
18:00 + Juraj, Júlia, Michal | Humenné
18:45 EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA DO 20:00 | Humenné
17:00 Za + z rod. Košická, Tereková | Brestov
16:00 Za + z rod. Orlejova, Palaštova, Kuľhova | NsP

Piatok

06:15 + Jozef | Humenné
12:00 ZBP Ján (70 r.) s rodinou | Humenné
18:00 ZBP Mária (50 r.) s rodinou | Humenné
18:00 + Jozef, Martin | Dubník
16:00 Za rodinu Márie Kovaľovej | NsP

Sobota

07:00 + Ján, Štefan, Alžbeta | Humenné
18:00 ZBP Iveta (60 r.) s rodinou | Humenné
08:00 + Andrej | Slov.Volová
07:30 + Gabriel | NsP

Nedeľa

07:30 + Alžbeta (pohreb (1.6.) | Humenné
09:00 + Ján, Alžbeta, Vladimír Anna a + rodičia | Humenné latinská
10:30 Za farnosť | Humenné
18:00 Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca PM | Humenné
10:30 ZBP rod. Panocová | Brestov
09:15 + Anna, Helena, Michal | Gruzovce
08:00 ZBP Jakub (30 r.) | Slov.Volová
09:00 + Michal, Mária, Michal | Dubník
10:30 Poďak. za sv.manželstvo Mikuláš a Jozefína | NsP

Oznamy

• HE: Bohuznámi venovali na kostol 100 €, 50 €. Srdečné Pán Boh zaplať.
• HE: Dnes popoludní o 14:30 bude Prvonedeľná pobožnosť spojená s adoráciou a požehnaním so
Sviatosťou Oltárnou. Srdečne vás pozývame.
• Vo štvrtok (10.11.) bude kancelária zatvorená, nakoľko budeme na rekolekciach v Michalovciach.
• Na budúcu nedeľu (13.11.) bude zbierka na Dobročinné diela sv. Alžbety.
• Farnosť Všetkých svätých v Humennom pozýva manželov na „Manželské večery“. Kurz Manželské
večery tvorí osem stretnutí. Zámerom kurzu je pomôcť všetkým manželským párom posilniť
a prehĺbiť ich partnerský vzťah. Záujemcovia sa hláste v sakristii najneskôr do 18.11.2022, nakoľko
počet manželských párov je limitovaný. Bližšie informácie sú na plagáte na nástenke pred farským
kostolom.


Pozvánky