Úmysly

Pondelok

08:00 + rod. Tršova a Krnáčova |

Utorok

08:00 + Imrich Toldy |
17:00 - za Božiu pomoc pre Emíliu |

Streda

08:00 + Jozef Marcinek, Mária a dcéry |
17:00 + Jozef Mišura (1. výr.) |

Štvrtok

17:00 + rodina Kovaříkova, Lysákova, Poláškova a Sigmundova |

Piatok

08:00 + Helena Stieranková, Štefan a syn |
17:00 + manžel Štefan |

Sobota

08:00 + Slavomír a Mária Lievajovci |
17:00 + Juraj Púpava (1. výr.) |

Nedeľa

08:00 - za farnosť |
09:00 - | Krivec
10:00 + Ján Kubiš |

Oznamy

 • Upratovanie kostola má na starosti ruža Emílie Vreštiakovej.
 • Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka pre kňazský seminár a seminaristov.
 • Dňa 3.12.2022 bude v Banskej Bystrici vysviacka Mgr. Maroša Zamkovského na trvalého
  diakona. Kto by ste mali záujem na túto slávnosť ísť, zapíšte sa do hárku na bočnom oltári,
  aby sme vedeli objednať potrebnú dopravu.
 • Erko stretnutie pre deti bude dnes vo farskej klubovni:
  – o 13.30 pre deti vo veku 6-9 rokov
  – o 15.30 pre deti vo veku 10 a viac rokov

Pozvánky