Úmysly

Utorok

16:00 | Ns

Štvrtok

16:00 | Ns

Sobota

14:00 sobášny obrad | Fk

Nedeľa

14:45 | Fk
18:30 | Br
16:00 | Ns

Oznamy

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

– Celý týždeň prebiehajú v našej farnosti ľudové misie pátrov
Verbistov podľa programu, ktorý si pátri pripravili a ktorý máte doma, ak nie, môžete si ho ešte vyzdvihnúť vzadu na stolíku.
Link na program:

– V pondelok a v stredu pátri Verbisti navštívia CSŠ.
– Vo štvrtok detská omša nebude, ale pozývame všetky deti na
stretnutie v sobotu o 10:00 hod. v kostole na Brezovci.
– V piatok mládežnícka svätá omša nebude, ale birmovancov
pozývame v sobotu o 18:00 hod na svätú omšu na Brezovec a po nej
bude stretnutie mládeže s pátrami.
– V utorok a štvrtok bude svätá omša v nemocnici.
– V týždni nebude svätá omša vo VK, ale prosíme veriacich z Vyšného Kubína aby sa zapojili do duchovného programu misií.
– Na budúcu nedeľu po každej svätej omši pri východe z kostola bude zbierka na podporu misijného diela pátrov Verbistov.
– Upratovanie kostola vo VK: rod. Ferancová.


Pozvánky