Úmysly

Pondelok

12:00 | Bytča
18:00 | Malá Bytča

Utorok

07:00 | Bytča
18:00 | mestská časť Hliník

Streda

07:00 | Bytča
18:00 | Hlboké

Štvrtok

17:00 | Bytča - po sv. omši bude adorácia

Piatok

07:00 | Bytča
18:00 | Bytča

Sobota

07:00 | Bytča
18:00 | mestská časť Hliník - vigília z nedele

Nedeľa

06:30 | Bytča
08:00 | Bytča
10:00 | Bytča
09:00 | Malá Bytča
11:00 | Hlboké

Oznamy

Odpustky: Pripomíname, že až do utorka 8. novembra je možné získať odpustky pre duše v očistci. Je potrebné splniť všeobecné podmienky (sv. spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca /stačí Otče náš, Zdravas a Sláva/) + návšteva cintorína spojená s modlitbou za zosnulých. Z toho dôvodu budeme vo farskom kostole v pondelok a utorok rozdávať sv. prijímanie večer o 17. 00 hod.

Stretnutie animátorov: Pozývame animátorov birmovancov na prípravné stretnutie tento štvrtok 10.11. o 18. 30h na fare.

Stretnutie birmovancov: Pozývame birmovancov na štvrté stretnutie v piatok 11.11. večer o 18. 30h do farského centra.

Milí manželia a snúbenci, pozývame Vás na stretnutie (prednášku) o manželskej láske a plodnosti. Každý, kto chce rozumieť svojej plodnosti a vedome sa podieľať na jej napĺňaní, či už chcete predchádzať počatiu, alebo naopak chcete tehotenstvo dosiahnuť, príďte si vypočuť skúsených lektorov z Ligy pár páru, manželov Schindlerovcov, ktorí nám predstavia prirodzené plánovanie rodiny, určovaním plodných a neplodných období, prostredníctvom symptotermálnej metódy. Prednáška sa uskutoční v sobotu 12.11.2022, vo Farskom pastoračnom centre v Bytči, od 9.30 hod. do 12.00 hod a potom od 14,00 hod. do 16.00 hod., druhá časť.

V piatok 11. 11. 2022 a 9. 12. 2022 sa uskutoční na SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline (u Saleziánov) DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, kde môžete vidieť našich autoopravárov, stolárov, murárov a grafikov. Všetci ste srdečne pozvaní.

V sobotu 19. 11. 2022 budeme v našej diecéze sláviť už 37. svetový deň mládeže počas tzv. „Kráľovského dňa“. Všetkých mladých otec biskup pozýva na stretnutie do diecézneho centra (biskupský úrad) a Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline. Bližšie info na: facebook, instagram a https://mladez.dcza.sk/  

Nálepky pre detiDeti, predovšetkým tretiaci, zoberte si nálepku do vašej brožúrky. Myšlienka na tento týždeň: Boh nás oživuje svojou prítomnosťou.

Fórum života po roku organizuje Sviečku za nenarodené deti s mottom: Rozsvieťme Slovensko! Tento ročník je už 20. v poradí! Pozývame vás  na zapálenie sviečky za nenarodené deti v oknách domov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom a k modlitbe. Sviečku si môžete zakúpiť v zadnej časti kostola. Cena malej plastovej je 1 euro a sklenenej voňavej je 5 eur. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života. Viac informácií nájdete na spomínanej stránke www.sviecka.forumzivota.sk.

Úradné záležitosti vybavíte najlepšie buď hneď v kostole po každej svätej omši, alebo na  fare cez úradné hodiny (pondelok, streda, piatok a sobota doobeda), ale samozrejme po osobnom dohovore sa s vami radi stretneme aj inokedy. Bližšie informácie ohľadom sviatostí, farské oznamy…nájdete na našej webovej stránke:  http://bytca.fara.sk/o-nas/farske-oznamy

Poďakovanie:  Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našich kostoloch a tým, ktorí sa starajú o výzdobu a čistenie kostola; vďaka za akúkoľvek pomoc, obety a milodary.

Blahoželáme všetkým oslávencom, vyprosujeme im od Pána Boha, na orodovanie Sedembolestnej Panny Márie a Všetkých svätých, veľa milostí, zdravia, úspechov a po smrti Nebeské kráľovstvo.

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdila rozhodnutie Konferencie biskupov Slovenska prijímať Eucharistiu aj po skončení pandemickej situácie  do rúk. Veriaci sa môžu slobodne rozhodnúť, ako prijmú Telo Kristovo: prijatie do úst ako aj prijímanie do rúk sú rovnako legitímne.

Pohrebné obrady. Vybavujeme telefonicky s pohrebnou službou.

Sviatosť krstu vysluhujeme prvú sobotu v mesiaci v kostole 8. 30. Treba sa dohodnúť s kňazom – aj na vypísaní žiadosti. Ponúkame 3 videokatechézy pre rodičov a krstných rodičov. V prvej sú vysvetlené niektoré symboly krstnej liturgie, druhá podčiarkuje tému odovzdávania viery a záväzku rodičov a krstných rodičov a v tretej sa venujem modlitbe v rodine. Katechézy trvajú okolo 15 minút, nájdete ich na stránke https://krst.tvoj-strom.info/video .

Krstní rodičia musia mať aspoň 16 rokov, nesmú žiť v nemanželskom zväzku (život v jednej domácnosti bez sviatosti manželstva, alebo majú iba civilný sobáš), musia mať sviatosť birmovania a žiť praktickým sviatostným životom.

Termíny svadieb a prípravu snúbencov riešime individuálne.

Vďaka podnetom z viacerých farností, aj pre pretrvávajúce protipandemické opatrenia, pripravili sme malú alternatívu ku Kurzom pre snúbencov v podobe online Cyklu prednášok manželov pre snúbencov. V rámci prednášok bude dostupná aj diskusia a snúbenci tiež dostanú materiály pre prácu vo dvojici. Snúbenci sa môžu prihlásiť na www.domanzelstva.sk/online.

Našu farnosť je možné podporiť aj prostredníctvom bankového prevodu. Za každý Váš milodar, Pán Boh zaplať!   (č.ú.: SK7709000000000076513187).


Pozvánky