Úmysly

Pondelok

18:30 + Amália |

Utorok

06:30 + priateľky Helena a Eva |
18:30 Za požehnanie pre rodinu Poláčkovú, Maderovú, Vysockú, Tóthovú |

Streda

06:30 + Eleonóra, Mikuláš, Zlatica, Štefan a + z rodiny |
17:30 Poďakovanie za 75. rokov života |

Štvrtok

06:30 + Emília a Ján |
18:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Imricha |

Piatok

06:30 Za zdravie Božie požehnanie pre Mariána, Helenu a celú žijúcu rodinu |
18:30 za všetkých + z rodiny |

Sobota

08:00 Za svätých kňazov a nové kňazské povolania |
16:00 kaplnka sv. Cyrila a Metoda (nemocnica) |

Nedeľa

08:00 Za obrátenie detí a Božie požehnanie pre deti, zaťov, vnučky, krstných synov a za Helenu a jej rodinu |
09:30 Za farníkov |
11:00 + rodičia Jozefína, Ľudovít, Mária, Martin a starých rodičov, súrodencov a za duše v očistci |
18:30 + manžel Vladimír |

Oznamy

STRETKO DETÍ; DETSKÁ SV. OMŠA

Dnes o 17.00 bude v pastoračke detské stretko.

V stredu o 17.30 bude detská sv. omša; o 16.45 bude nácvik spevu detí v pastoračke.

KATECHÉZA PRVOPRIJÍMAJÚCICH

V stredu 9.11. bude ďalšia katechéza prvoprijímajúcich. Katechéza začína sv. omšou o 17.30.

ZAPISOVANIE ÚMYSLOV SV. OMŠÍ

Zajtra 7.11. budeme po večernej sv. omši zapisovať úmysly sv. omší na mesiac december 2022.

SVÄTOMARTINSKÁ ZBIERKA

Na budúcu nedeľu 13. novembra 2022 sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Výťažok zbierky by sa v tomto roku použil na nákup nového mamografu pre Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave a na nákup polohovacích postelí pre Nemocnicu Milosrdných bratov v Bratislave.

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola má na starosti v piatok večer skupina 2.

OZNAMY ARCIBISKUPSTVA

Srdečne pozývame všetkých veriacich do Katedrály svätého Martina v Bratislave na slávenie Svätomartinského trídua. Viac informácii o tohtoročnej téme a rozpis jednotlivých slávení od 9. do 13. novembra 2022 nájdete na plagáte.

Bratislavská Arcidiecéza v spolupráci s eRkom pozýva rodiny na Svätomartinský sprievod, ktorý sa bude konať v sobotu 12. novembra. Začne slávnostnou sv. omšou o 16.00 h v Katedrále sv. Martina a po nej o 17.00 h bude nasledovať krátke predstavenie so svätým Martinom na koni. Pokračovať budeme sprievodom ulicami Starého Mesta spolu so svätým Martinom. Na sprievod si nezabudnite priniesť lampión. Ako prejav veľkodušnosti môžete ako obetný dar priniesť hračky pre deti, ktorým chýbajú. Všetky informácie nájdete aj na plagáte.

V dňoch od 14. do 20. novembra sa uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež. Pri tejto príležitosti Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy pripravila viaceré aktivity, ako Týždeň úloh mladým – TUMBA a vedomostný kvíz v DOME QUO VADIS. Tiež pozývame všetkých mladých do Arcidiecézneho centra mládeže VINICA v Bratislave prežiť bohatý program. Týždeň zavŕši o. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský slávením sv. omše pre všetkých mladých na diecézny svetový deň mládeže v nedeľu 20. novembra o 10.30 h. v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Informácie nájdete na stránke www.mladezba.sk

V stredu 9. novembra 2022 o 20.00 h sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Rýchly, keď treba počúvať (Jak 1,19); Počúvajme sa (Jak 1,19-27).


Pozvánky