Úmysly

Pondelok

18:30 Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre mamu Emíliu, Oľgu, Vincenta, Katku a Paulu |

Utorok

08:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Ivana a Elenu |
18:30 + Ján, Mária, Slávka, Štefan, Boris, Andrej a starí rodičia z oboch strán |

Streda

08:00 Za Božiu pomoc v ťažkej chorobe a uzdravenie pre matku Máriu Vachovú | Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
18:30 + Mária |

Štvrtok

08:00 + rodičia Tibor a Milada a za zdravie a Božiu pomoc pre manžela a syna Tibora | sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:30 + starí rodičia Uváčkoví a Rajkovičoví |

Piatok

08:00 Za zdravie a dary Ducha Svätého pre Anku a synov | sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka
18:30 Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Petra, Igora, Jakuba, Ľudmilu, Alicu, a za uzdravenie nevesty Janky |

Sobota

08:00 + rodičia František a Gizela Šubínoví a Babošoví | sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka

Nedeľa

08:00 Za farnosť |
09:30 + manželka Blažena |
11:00 Poďakovanie pri príležitosti životného jubilea a prosba o Božiu pomoc do ďalších rokov |
18:30 + otec Štefan a starí rodičia z oboch strán |

Oznamy

• Sväté omše –– Sväté omše v nasledujúcom týždni budú v pondelok
o 18:30, v utorok až piatok o 8:00 a 18:30, v sobotu o 8:00, v
nedeľu 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30. Online prenos svätej omše
môžete sledovať v nedeľu o 11:00 na youtubovom kanáli farnosti
(farnosť DNV).

• Stretnutie rodičov birmovancov – V stredu 9. 11. 2022 o 19:00
pozývame rodičov birmovancov do kostola na posledné
organizačné stretnutie pred birmovkou.

• Stretnutie miništrantov – V sobotu 12. 11. bude o 9:00
v domčeku stretko miništrantov. Pozývame všetkých miništrantov,
ale aj tých, čo by miništrovať chceli.

• Farský futbalový turnaj – Chceme sa poďakovať všetkým
organizátorom farského futbalového turnaja za krásne a hodnotné
podujatie pre našich mladých. Ďakujeme aj všetkým zúčastnením
a povzbudzujúcim.

• Svätomartinská zbierka – Na budúcu nedeľu 13. novembra 2022
sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná
Svätomartinská zbierka. Výťažok zbierky by sa v tomto roku
použil na nákup nového mamografu pre Onkologický ústav sv.
Alžbety v Bratislave a na nákup polohovacích postelí pre
Nemocnicu Milosrdných bratov v Bratislave.

• Týždeň Cirkvi pre mládež – V dňoch od 14. do 20. novembra sa
uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež. Pri tejto príležitosti Komisia
pre mládež Bratislavskej arcidiecézy pripravila viaceré aktivity,
ako Týždeň úloh mladým – TUMBA a vedomostný kvíz v DOME
QUO VADIS. Tiež pozývame všetkých mladých do
Arcidiecézneho centra mládeže VINICA v Bratislave prežiť
bohatý program. Týždeň zavŕši o. arcibiskup Mons. Stanislav
Zvolenský slávením sv. omše pre všetkých mladých na diecézny
svetový deň mládeže v nedeľu 20. novembra o 10.30 h. v
Katedrále sv. Martina v Bratislave. Informácie nájdete na
stránke www.mladezba.sk

• Svätomartinský sprievod – Bratislavská arcidiecéza v spolupráci
s eRkom pozýva rodiny na Svätomartinský sprievod, ktorý sa
bude konať v sobotu 12. novembra. Začne slávnostnou sv. omšou
o 16.00 h v Katedrále sv. Martina a po nej o 17.00 h bude
nasledovať krátke predstavenie so svätým Martinom na koni.
Pokračovať budeme sprievodom ulicami Starého Mesta spolu so
svätým Martinom. Na sprievod si nezabudnite priniesť lampión.
Ako prejav veľkodušnosti môžete ako obetný dar priniesť hračky
pre deti, ktorým chýbajú.


Pozvánky