Úmysly

Pondelok

06:30 + rodina Lokajová a rodičia z oboch strán | Kraus
12:00 Za zdravie a BP pre Rozáliu, Margitu a Máriu s rodinami | Kaniansky
17:00 + Jozef, Margita a Juraj | Kraus

Utorok

07:00 + starí rodičia Kučeroví, Kamenskí, Murinoví a Kmeťoví | Kraus
09:00 Za farnosť | Ján OSB
09:30 Lieskovec - miestny úmysel | Lieskovec-Kraus
10:30 + rodina Hanusková a Rybárová | Ján OSB
18:00 + rodičia Kuricoví a synovia Peter a Ladislav | Kaniansky

Streda

06:30 + Juraj, Július, Jozef, Helena a Alžbeta | Kraus
12:00 + manžel Štefan, syn Štefan, rodičia Rozália a Ladislav, bratia Ladislav a Jaroslav a neter Monika | Kaniansky
12:00 Charita - miestny úmysel | Charita-Vozár
17:00 + manžel Ján | Kaniansky
18:00 Lieskovec - miestny úmysel | Lieskovec-Kraus

Štvrtok

06:30 Na úmysel celebranta | kňaz
12:00 + biskupi a kňazi diecézy | Kaniansky
17:00 + biskupi a kňazi diecézy | Kraus

Piatok

06:30 + Artúr, Mária, Karol, Mária a Helena | kňaz
12:00 Za zdravie a BP pre dcéru Máriu a jej rodinu | Kraus
17:00 + Ján | Kaniansky
18:00 Lieskovec - miestny úmysel | Lieskovec-Kraus

Sobota

06:30 + Mária, Pavel, ich rodičia a ostatná zosnulá rodina | Kraus
18:00 Za pochovaných v uplynulom týždni | Kaniansky

Nedeľa

07:00 Za členov ružencového bratstva | Kaniansky
09:00 Za farnosť | Kraus
09:30 Lieskovec - miestny úmysel | Lieskovec-kňaz
10:30 + starí rodičia z oboch strán a ostatní príbuzní | Kraus - DETI
11:00 Zolná - miestny úmysel | Zolná-kňaz
19:00 Za zdravie pre brata Jozefa a vnuka Daniela | Matúš OP - MLADÍ

Oznamy

 • Od 1. do 8. novembra je možné každý deň získať úplné odpustky pre duše v očistci. K získaniu odpustkov je potrebné splniť zvyčajné podmienky (spoveď, sväté prijímanie, modlitby Otče náš, Verím v [jedného] Boha a Na úmysel Svätého Otca). Pridať treba návštevu cintorína a [aspoň v duchu] pomodliť sa za zosnulých. Tieto odpustky možno 2. novembra získať aj návštevou kostola alebo kaplnky.
 • V pondelok bude farská kancelária zatvorená z dôvodu spovedania chorých v domácnostiach.
 • V utorok je prikázaný sviatok Všetkých svätých. Sväté omše budú ako v nedeľu, okrem večernej, ktorá bude už o 18:00 hod.
 • V stredu 2. novembra, na spomienku všetkých zosnulých veriacich, bude na cintoríne ekumenická pobožnosť. Začne sa o 15:30 hod. v dome smútku.

Je dobré si v tento deň v modlitbách spomenúť aj na tých, na ktorých už nikto osobitne nepamätá a na zosnulých biskupov a kňazov našej farnosti.

 • V tomto týždni je prvý piatok mesiaca. V kostole budeme spovedať v pracovných dňoch pol hodinu pred rannými a hodinu pred obednými a večernými sv. omšami. Pán dekan bude spovedať chorých v domácnostiach v pondelok doobeda. Vo štvrtok bude možnosť sv. spovede dopoludnia medzi 09:00 – 12:00 hod. a popoludní medzi 14:00 – 17:00 hod. v kaplnke kostola. Prosíme, prichádzajte k svätej spovedi priebežne, počas celého týždňa. K získaniu odpustkov stačí jedna svätá spoveď.
 • Fórum života vyhlasuje aj tento rok verejnú zbierku Sviečka za nenarodené deti (link). Hodnota malej sviečky je 1 € a veľkej sklenenej 5 €. Nájdete ich vzadu v kostole a zapáliť ich môžete 2. novembra na cintoríne, pri pamätníku nenarodených detí alebo v oknách vašich domovov. Zbierka je určená pre fungovanie viacerých centier pomoci matkám a rodinám a na vzdelávacie a osvetové kampane.
 • Na prvý štvrtok a prvý piatok bude adorácia sviatosti oltárnej od obednej do večernej svätej omše. Ukončená bude pobožnosťou a eucharistickým požehnaním.
 • V sobotu 5. novembra bude celodenná duchovná obnova pre účastníkov kurzu Objav Krista. Začne sa o 9:30 hod. vo farskej zasadačke.
 • Duchovnou prípravou na slávenie patrocínia nášho farského chrámu sv. Alžbety nás budú viesť bratia dominikáni. Tematické kázne z Apoštolskej exhortácie pápeža Františka – Evangelii gaudium budú od piatka 11. novembra. V deň hodovej slávnosti sa počas svätej omše o 9:00 hod. prihovorí diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Hneď po svätej omši vás pozývame zotrvať v chráme a zúčastniť sa divadelného predstavenia o patrónovi diecézy sv. Františkovi Xaverskom, s názvom Malý Bask. Informácie nájdete na plagáte (link).
 • V kostole za lavicami si môžete vyzdvihnúť najnovšie číslo časopisu zvolenských farností Naše Spoločenstvo. Odporúčaný príspevok na pokrytie nákladov je 0,80 €. Ďakujeme redakčnej rade sa ich obetavú prácu.
 • Farnosť Zvolen-Západ organizuje zájazd na muzikálové predstavenie o živote sv. Jána Pavla II. s názvom Povolanie Pápež. Muzikál sa uskutoční dňa 12. novembra 2022 o 18:30 hod. v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Cena vstupenky aj s autobusovou dopravou je 28,- €. Záväzne sa môžete prihlásiť v sakristii kostola ZV-Západ, alebo p. Ježekovej na č. tel. 0905 766 007 a hneď uhradiť aj cenu zájazdu.
 • Srdečne ďakujeme za vašu štedrosť formou milodarov na bankový účet farnosti. Dávame do pozornosti elektronický zvonček, na ktorý môžete využiť pohodlný spôsob QR kódu, ktorý načítate pomocou svojej bankovej aplikácie.

IBAN: SK72 1111 0000 0066 1528 6006.


Pozvánky