Úmysly

Pondelok

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + manžel Ladislav Röth a otec Ladislav | Senec / slov. /MF

Utorok

07:00 + rodičia Klačanoví a starí rodičia z oboch strán | Senec / slov. /JD
08:15 | Senec / maď. / AB
08:15 | Tureň / slov. / JD
08:15 | Sv. Martin / slov. / RH
09:30 Za veriacich | Senec / slov. / JD
11:00 | Senec / maď. / AB
18:30 + Michal a Mária Píšoví | Senec / slov. / JD

Streda

06:30 + členovia rodiny Gibalovej a Kiššovej | Senec / slov. / JD
17:00 | Tureň / slov. / JD
17:00 | Sv. Martin / slov. / RH
17:00 | Senec / maď. / AB
18:00 | Tureň / maď. / AB
18:00 + starí rodičia Ribinekoví Jobbagyoví a ostatná rodina | Senec / slov. / MF

Štvrtok

17:00 | Sv. Martin / slov. / R
17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 | Tureň / maď. / AB
18:30 + rodičia Paľoví | Senec / slov. / JD

Piatok

17:00 | Sv. Martin / slov. / RH
17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + Ladislav Nádaský a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu | Senec / slov. / JD

Sobota

07:30 Ružencové spoločenstvo | Senec / slov. / JD
08:00 | v. Martin / slov. / RH
17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + Kamil Gašpar | Senec / slov. / MF

Nedeľa

07:00 + švagor Dušan | Senec / slov. / JD
08:15 | Senec / maď. / AB
08:15 | Tureň / slov. / MF
09:30 | Tureň / maď. / AB
09:30 Za veriacich | Senec / slov. / JD
11:00 | Senec / maď. / AB
11:00 | Sv. Martin / slov. / RH
18:30 + rodičia, svokrovci a starí rodičia | Senec / slov. / MF

Oznamy

JD– o. Jozef Dúc, AB – o. Andrej Bošňák, MF– o. Michal Fratrič, RH – vdp. Rudolf Hudek

Ostatné oznamy:

 • ŠTVRTKOVÁ ADORÁCIA – Štvrtková adorácia poobede od 9:00 až do večerných sv. omší. Povzbudzujeme  veriacich, aby prišli na návštevu k Oltárnej sviatosti a nenechali Pána Ježiša samého v kostole. 
 • PRÍPRAVA NA 1. SV. PRIJÍMANIE – V stredu 2.11. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí – o 18:00 sv. omša a po nej katechéza.
 • PRÍPRAVA KATECHUMENOV – Prvé stretnutie bude 7. novembra 2022 19:30 na farskom úrade.
 • PÁRTY VŠETKÝCH SVÄTÝCH –  Párty všetkých svätých sa skutoční  v pondelok 31.10. od 16:30 do 20:30 vrátane účasti na sv. omši. Je vítané, keď účastníci prídu v kostýme nejakého svätého.
 • KNIŽNICA – Dnešnú nedeľu 30.10. bude otvorená farská knižnica od 8:00 do 11:00.
 • POSYNODÁLNE STRETNUTIE- V stredu 19:30 pozývame farníkov na stretnutie do pastoračného centre kde naplánujeme spoločné podujatia na budúci rok. 
 • SPOVEDANIE PRED 1. PIATKOM – Spovedáme doobeda v pondelok, stredu a štvrtok od 9:00 do 11:00. Poobede v pondelok až piatok od 17:00 do 19:00. V piatok doobeda spovedáme chorých po domoch. Prosíme farníkov  aby si spoveď nenechávali na poslednú možnosť.
 • SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI-Fórum života organizuje s podporou a požehnaním otcov biskupov ďalší ročník celoslovenskej kampane Sviečka za nenarodené deti. Cieľom kampane je pripomenúť si osud nenarodených detí, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Spomienku na tieto deti je možné vyjadriť symbolicky večer 2. novembra v deň Pamiatky zosnulých zapálením sviečky a modlitbou alebo pietnym stíšením v kruhu rodiny. Túto kampaň a aktivity na ochranu života od počatia je možné podporiť zakúpením originálnej bielej sviečky od dobrovoľníkov Fóra života. Cena: malá sviečka 1 €, veľká 5 €.
 • KONCERT – Dnešnú nedeľu 30.10. o 19:30 bude v našom kostole koncert Fauré- Requiem. Vystúpi Zbor aj orchester, účinkujúci sú z filharmónie. Viac na plagáte.
 • POBOŽNOSŤ NA CINTORÍNE – Utorok 1.11. popoludní o 15:00h. vykonáme spoločnú dvojrečovú pobožnosť za duše v očistci pri hlavnom kríži na cintoríne pri kostole.
 • ÚPLNÉ ODPUSTKY PRE DUŠE V OČISTCI – V nasledujúcich dňoch možno získať úplné odpustky pre zosnulých dvojakým spôsobom: Od 1.11. až do 8.11. ich môžu veriaci získať každý deň (a len raz denne), keď nábožne navštívia cintorín a aspoň v mysli sa pomodlia za zosnulých. V deň Spomienky všetkých verných zosnulých 2. 11. navštívia kostol alebo kaplnku, pomodlia sa Otče nášVerím v Boha. Pri každom odpustkovom úkone sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď – pre tých, ktorí sú v ťažkom hriechu, sa samozrejme žiada pred sv. prijímaním, tí, ktorí majú iba ľahké hriechy, môžu prísť na sv. spoveď pár dní pred alebo aj po sv. prijímaní. Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky. Treba však tiež vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému. Ďalej treba pristúpiť k sv. prijímaniupomodliť sa na úmysel Svätého Otca.

Pozvánky