Úmysly

Pondelok

06:45 ZBP Bohuznámej rodiny | Sabinov
18:00 ZBP Michal (20 r.) s rodinou | Sabinov

Utorok

07:30 +Imrich | Sabinov
09:00 | Sabinov
10:30 | Sabinov
18:00 | Sabinov
18:00 | Orkucany
18:00 | Jakubovany

Streda

06:45 | Sabinov
18:00 | Sabinov
18:00 | Orkucany
18:00 | Jakubovany

Štvrtok

06:45 +Štefan +Imrich +Margita +Tomáš | Sabinov
18:00 +Vojtech +Jozefína +Vojtech +Kvetoslava | Sabinov
18:00 ZBP rod. Vranková | Jakubovany

Piatok

06:45 +čl.RB | Sabinov
18:00 Za zomrelých | Sabinov
18:00 +čl. RB | Jakubovany
17:00 + čl. RB | Orkucany

Sobota

06:45 ZBP čl.RB | Sabinov
18:00 +Vincent +Marcel | Sabinov
18:00 ZBP čl. RB | Jakubovany

Nedeľa

07:30 +Andrej +Anna +Andrej | Sabinov
09:00 | Sabinov
10:30 | Sabinov
18:00 | Sabinov
10:30 ZBP Ľudmila (75 r.) s rod. | Jakubovany
09:00 +Gabriel +Mária +František | Orkucany

Oznamy

ODPUSTKY PRE DUŠE V OČISTCI V nasledujúcich dňoch môžeme získať úplne odpustky pre duše v očistci v týchto prípadoch: 1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých veriacich nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a Vyznanie viery. 2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky pre duše v očistci raz denne od 1. 11. do 8. 11. Treba splniť aj obvyklé podmienky: svätá spoveď (stačí jedna na všetky odpustky), sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas, a Sláva Otcu).

POBOŽNOSŤ NA CINTORÍNOCH Pobožnosť za všetkých zosnulých veriacich bude na cintorínoch v Sabinove, Jakubovanoch a Orkucanoch 1.11. 2022 o 14.00h.

ADORÁCIA bude vo Farskom kostole: vo štvrtok a piatok od 16.00. do 17.45; Jakubovany: piatok 15.30 – 17.45, Orkucany: piatok 15.00 -16.45.

PRVÁ SOBOTA Fatimskú pobožnosť sa vo Farskom kostole pomodlíme v sobotu o 6.45, po nej nasleduje sv. omša. V Jakubovanoch v sobotu od 17.15.

PRVÁ NEDEĽA Pobožnosť prvej nedele – vo Farskom kostole v nedeľu o 14.30 bude modlitba posv. ruženca, po nej pobožnosť a výmena ružencových tajomstiev. Jakubovany: 14.00; Orkucany: 14.30.

FARSKÁ CHARITA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA organizuje  v sobotu 5. 11. 2022 jesennú zbierku trvanlivých potravín „Kilo pre chudobných“. Táto zbierka prebehne  priamo v obchodnom dome Kaufland v čase od 9.00  a ukončená bude podľa potreby.  Nakupujúci majú možnosť popri svojom nákupe venovať dobrovoľníkom do košíka trvanlivé potraviny  podľa vlastného uváženia. Tieto potraviny budú rozdelené a doručené rodinám v hmotnej núdzi. Vopred všetkým úprimné Pán Boh zaplať.

ARCIDIECÉZNE STRETNUTIE MLÁDEŽE sa v tomto roku uskutoční  pred Nedeľou Krista Kráľa, 19.11. 2022 v Snine. Je pripravený bohatý program. Veľmi odporúčame toto stretnutie hlavne našim birmovancom. Podrobnosti nájdete na www.acmko.sk  a na výveskách.

SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI Kúpou sviečky za nenarodené deti môžeme aj v tomto roku podporiť aktivity Fóra života. Sviečky sú vám k dispozícii vo Farskom kostole pri časopisoch. Plastová sviečka stojí 1€, sklenená 5€.

PODIELOVÁ KNIHA A ČLENSKÉ SSV Prosíme vás aby ste si podielové knihy prišli prevziať na Farský úrad do 10.11.2022 vrátane, v pracovných dňoch po večernej sv. omši. Poplatok člena SSV je na nasledujúci rok 8 €.

ZBIERKA NA MISIE na Misijnú nedeľu (23.10.) sa konala zbierka na misie. V našej farnosti sa vyzbieralo 2417,50€. (Sabinov 1649,43€, Jakubovany 587,27€, Orkucany 180,80€) Srdečné Pán Boh zaplať za vašu veľkodušnosť.

Sviatosť zmierenia 31.10. – 4.11.2022

 

 

Sabinov

Pondelok 31.10.

6.15-6.40

16.00 – 17.30

Štvrtok 3.11.

6.15-6.40

16.00 – 17.30

Piatok 4.11.

6.15-6.40

16.00 – 17.30

 NÁVŠTEVA CHORÝCH V PONDELOK A STREDU