Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Utorok

08:00 Prikázaný sviatok Všetkých svätých | Šalgovík
09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Streda

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol/detská
18:00 Dušičky | Šalgovík

Štvrtok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Piatok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol
18:00 17,15 sv. spoveď | Šalgovík/detská

Sobota

07:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
07:00 | Farský kostol
08:00 | Šalgovík
09:00 | Farský kostol/pre rodiny
11:00 | Farský kostol
11:45 | Opál
18:00 | Farský kostol

Oznamy

 • Októbrové pobožnosť  dnes o 14:30 a zajtra o 17:30.
 • Veraicon na mesiac november pri východe z kostola.
 • Slávnosť všetkých svätých – utorok 1.11.2022 – prikázaný sviatok; sv. omše ako v nedeľu – 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 18:00. Spoločná pobožnosť na cintoríne (na kopci) bude o 14:30.
 • Dušičky – streda; sv. omše 6:00, 9:00, 16:00, 18:00
 • Odpustky za zosnulých – Veraicon
 • Fórum života po roku organizuje Sviečku za nenarodené deti s mottom: Rozsvieťme Slovensko! Pozývame vás v čase okolo 2. novembra na zapálenie sviečky za nenarodené deti v oknách domov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom a k modlitbe. Sviečku si môžete zakúpiť pri hlavnom vchode po sv. omšiach. Cena malej plastovej je 1 euro a sklenenej voňavej je 5 eur. Aj tento krát je možné sviečku zapáliť online na stránke www.sviecka.forumzivota.sk. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života. Viac informácií nájdete na spomínanej stránke. Fórum života vyslovuje úprimné Pán Boh zaplať všetkým podporovateľom.
 • Prvý piatok – sv. spoveď v pondelok, stredu a štvrtok o 17:30; streda a štvrtok 8:30.
 • Prvá sobota – večeradlo 6:15; sv. omša 7:00
 • Výmena ružencových tajomstiev na budúcu nedeľu o 14:30.
 • Členovia Spolku sv. Vojtecha si ešte dnes môžu vyzdvihnúť kalendáre a podielovú knihu po každej sv. omši. Členské je 8 eur.
 • Nasledujúci týždeň nebudú katechézy pre prvoprijimajúce deti a rodičov, z dôvodu prázdnin a prvopiatkového týždňa.
 • Cvičenie pre seniorov – úvodná hodina, pre seniorov, ktorí si chcú zacvičiť bude 8.11.2022 o 15:30 v Pastoračnom centre na 1. poschodí.
 • Kaplnka Božieho milosrdenstva – sv. omša štvrtok o 15:00.
 • Šalgovík :

Utorok – 8:00 – prikázaný sviatok Všetkých svätých

Streda –  18:00 – Dušičky

Piatok –  18:00; sv. spoveď 17:15

Sobota – 7:00

Nedeľa –  8:00