Úmysly

Pondelok

06:30 |
17:30 |

Utorok

07:00 | Všetkých svätých - slávnosť
08:30 | Všetkých svätých - slávnosť
10:00 | Všetkých svätých - slávnosť
11:30 | Všetkých svätých - slávnosť
17:30 | Všetkých svätých - slávnosť

Streda

06:30 | Spomienka na všetkých verných zosnulých
08:00 | Spomienka na všetkých verných zosnulých
17:30 | Spomienka na všetkých verných zosnulých
18:30 | Spomienka na všetkých verných zosnulých
16:30 | Spomienka na všetkých verných zosnulých - Milochov

Štvrtok

06:30 |
17:30 |

Piatok

06:30 |
17:30 |

Sobota

06:30 |
17:30 |

Nedeľa

07:00 |
08:30 | vysiela TV Považie
10:00 | detská
11:30 |
17:30 |

Oznamy

31. cezročná nedeľa – 30. október 2022

 1. Začal sa zimný čas, preto večerné sv. omše budú bývať o hodinu skôr, teda o 17:30 – o pol šiestej. Takisto aj v nedeľu – večer – vždy rovnako o 17:30. /Iba dnes bude ešte večer o 18:30/. Aj hodiny na farskom úrade budú popoludní o hodinu skôr.
 2. Prikázaný sviatok Všetkých svätých bude v utorok. omše budú tak, ako bývajú v nedeľu. Pozor, večerná už bude o 17:30!
  • Dušičky, teda Spomienka na všetkých verných zosnulých, bude v stredu. omše budú v stredu – v meste ráno o 6:30 a 8:00. Večer o 17:30 aj o 18:30.  V Milochove o 16:30.
  • V týchto dňoch môžeme získať odpustky pre zosnulých. Je potrebná aj sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca.
 3. V piatok bude prvý piatok. Pozor, sv. spoveď bude zmenená. Keďže Všetkých svätých je už v utorok, tak spoveď bude predtým – teda nie v piatok – ale už zajtra v pondelok takto: Ráno od 6:00, aj cez sv. omšu, popoludní už od 14:00 – celé popoludnie – až do večernej sv. omše o 17:30, aj cez ňu, alebo aj po nej, ak bude treba. V Milochove v stredu od 15:30. V ostatné dni pol hodinu pred sv. omšami, aj v piatok.
  • K spovedi nech pristúpia aj všetci birmovanci, ako aj žiaci a študenti. Rodičia a učitelia, pripomeňte im to. Všetci veriaci by sa mali vyspovedať teraz k Dušičkám, aby sme sa mohli potom plnohodnotne modlievať za zosnulých.
  • Aj k prvopiatkovým chorým domov prídeme v tomto týždni.
 4. Sviečka za nenarodené deti, ktorú zapaľujeme v týchto dňoch, je za lavicami.
 5. Pozývame všetky deti aj s rodičmi na Párty všetkých svätých zajtra v pondelok o 17:30 na sv. omši v kostole. Je potrebné si priniesť malý lampáš, svätá omša bude pri sviečkach. Deti, príďte oblečené už vo svojich kostýmoch za svätých. Po sv. omši sa presunieme do katolíckeho domu. Na párty tiež pozývame aj vás, skôr narodených, príďte si posedieť, porozprávať sa pri čaji a zabaviť sa spolu s nami. Prispieť môžete prinesením koláčika alebo iného občerstvenia. Informácie sú na plagáte.
 6. Upratovanie farského kostola – sídlisko Lány, 1. skupina. P. Boh zaplať!
 7. Zbierka na stavbu kostola minulý týždeň bola vo výške 10 903,32- Eur. Veľké Pán Boh zaplať a odplať!
 8. Sviatosť krstu sa bude vysluhovať budúci víkend.

 


Pozvánky