Úmysly

Pondelok

18:00 ----------------------- | Partizánske – Šípok

Utorok

15:30 † Emíliu Priekopovú | Malé Uherce
07:30 Za farníkov | Partizánske – Šípok
09:00 † brat Eugen a Jozef | Partizánske – Šípok
11:00 † Mária a Jozef Bujalka a zomrelých z rodiny | Partizánske – Šípok

Streda

15:30 † z rodiny Beňovej | Malé Uherce
18:00 Na úmysel modlitieb matiek | Partizánske – Šípok

Štvrtok

15:30 † Mária a Karol Frank | Malé Uherce
18:00 Za Božiu pomoc a požehnanie pre ľudí chorých, chudobných a bez domova | Partizánske – Šípok

Piatok

15:30 † Eduard Jakubík | Malé Uherce
18:00 † z rodiny Kolapovej, Začkovej a Švecovej | Partizánske – Šípok

Sobota

07:30 Za duše v očistci a † Viliama Šuňala | Malé Uherce
18:00 Poďakovanie za požehnanie v manželstve. | Partizánske – Šípok

Nedeľa

07:30 † rodičov Emil, Mária Debnárovi a Ján Čepko | Partizánske – Šípok
08:00 † Irena Vanková | Malé Uherce
09:00 † z rodiny Krajčíkovej, Šimekovej, Škulovej | Partizánske – Šípok
11:00 Za farníkov | Partizánske – Šípok

Oznamy

TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

– V utorok na sviatok Všetkých svätých /1.11./, ktorý je prikázaným sviatkom
bude svätá omša na Šípku ráno o 7,30 hod., o 9,00 hod., a o 11,00
hod., v Malých Uherciach bude sv. omša o 8,00 hod.

– V utorok na cintoríne Šípok bude obrad Pamiatky zosnulých o 14.00 hod.
V Malých Uherciach bude tento obrad v stredu o 14.30 hod.

– Spovedanie pred prvým piatkom bude v Malých Uherciach vo štvrtok 3.11 od
14,30 hod. Na Šípku sa bude spovedať počas týždňa okrem pondelka, pol
hodinu pred sv. omšou.

-V piatok vás pozývame na duchovnú obnovu farnosti, ktorá prebieha počas
prvých piatkov, cez večernú sv. omšu o 18:00.

– Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi
kostol, pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha) môže
získať úplne odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Tieto
odpustky pre duše v očistci môžeme získať aj v dňoch od 1.11. do 8.11., ak raz
denne navštívime cintorín a pomodlíme sa za zosnulých. Okrem tohto úkonu
je potrebné splniť tri podmienky: svätá spoveď, sv. prijímanie a modlitba na
úmysel Svätého Otca.

– Prišli nové misijné kalendáre na rok 2023. Môžete si ich vziať vzadu na
stolíku.

– Tento týždeň sa o poriadok v našom kostole stará skupina č.4.

Mgr. Peter Naňo
administrátor farnosti


Pozvánky