Úmysly

Pondelok

06:30 † Karol Tužinský, manželka Mária, starí rodičia Tužinskí a Šályoví |
18:00 † Jozef Franc, Anička a zomrelá rodina | Dolný kostol

Utorok

07:00 † Dominik Štrba, Oľga |
09:30 † Jozef Žňava a Anna | Bukovina
09:30 † Anton Polc – nedožitých 70. rokov |
11:00 † Jaroslav Hrmo a zomrelá rodina Hrmová a Suchá |
18:00 Za farnosť |

Streda

06:30 Na úmysel Svätého Otca | Farský kostol
07:00 † Pavol a Anna | Dolný kostol
16:00 Za zomrelých našej farnosti v tomto roku | Dolný kostol
18:00 † Oľga Lalková |

Štvrtok

06:30 † Michal Víglaský |
18:00 † Rodina Debnárová |

Piatok

06:30 † Štefan a Margita a syn Karol |
18:00 † Teodor Baláži |

Sobota

07:00 † Ján Suchý – 45. výr., manželka Anna a brat Vendelín |
18:00 † Rodičia, pestúni a birmovní rodičia | Dolný kostol

Nedeľa

07:00 Za farnosť |
08:30 † Dominik Šály, manželka Anna z Chotára | Stará Huta
09:30 † Anna Tencerová – 15. výr., Jozef Tencer a dcéra Anna | Bukovina
09:30 † Anton Polc, Robko – 5. výročie a Jozef |
11:00 † Bohumír Záhumenský, brat, rodičia a starí rodičia a rodina Jánošová |
18:00 † Ján Gébl a rodina Géblová a Mišurová |

Oznamy

Dnes o 14:30 hod. bude modlitba sv. ruženca spojená s mariánskym večeradlom.
V utorok je prikázaný sviatok Všetkých svätých. Od 1. do 8. novembra možno získať úplné odpustky pre duše
v očistci. Podmienky na získanie: veriaci, ktorí nábožne navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, môžu získať
odpustky pre duše v očistci. K tomu treba splniť podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba Otče náš,
Vyznanie viery (Verím v Boha) a na úmysel Sv. Otca, a vyžaduje sa k tomu vylúčiť akúkoľvek pripútanosť
k hriechu, aj k všednému.
V stredu je spomienka na všetkých zosnulých veriacich. Sväté omše vo farskom kostole budú 6:30 a 18:00 hod.
a v dolnom kostole 7:00 a 16:00 hod.
V tomto týždni máme prvý piatok, spovedáme pol hodinu pred sv. omšami, vo štvrtok a piatok od 16:30hod.
a chorých navštívime vo štvrtok a v piatok dopoludnia.
Farský úrad ďakuje záhradníctvu p. Jána Ďurčeka za kvetinovú výzdobu kostola.


Pozvánky