Úmysly

Pondelok

17:00 | Kľúčové
18:00 † Július Fehér, † z rod. Fehérovej, Tvrdoňovej a Škundovej a za ZaBP rod. Fehérovej a Škundovej | Nemšová

Utorok

07:30 | Kľúčové
08:00 † Emília Bobotová, Helena Kaňová, † z rod. Trškovej, Strnadovej, Bobotovej, Mičudovej a Šatkovej a za ZaBP pre tieto rod. | Nemšová
10:15 Pro populo | Nemšová
17:00 | T. Závada
17:30 † Pavol Gurín (1. výročie), † z rod. Ďuríkovej a Gurínovej a za ZaBP rod. Gurínovej | Nemšová

Streda

17:00 | Borčice
18:00 | Nemšová

Štvrtok

18:00 † Ján, Mária a Hanka, † z rod. Prosňanskej a Begáňovej a za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého rod. Prosňanskej, Bialešovej a Hudcovskej | Nemšová

Piatok

07:00 † Karel, Anna a Ladislav, † z rod. Kačenovej a za ZaBP tejto rod. | Nemšová
18:00 † Alojz (25. výročie), † z rod. Švančárkovej, Gajdošíkovej a Filípkovej a za ZaBP rod. Švančárkovej, Ovseníkovej a Masarčínovej | Nemšová

Sobota

07:00 † Ladislav, Anton a Ľudmila, † z rod. Švančarovej a za ZaBP rod. Švančarovej, Štefíčkovej a Gajdošovej | Nemšová
16:30 | Ľuborča
17:30 † Ondrej a Zuzana Prnoví a za ZaBP rod. Prnovej, Sjekelovej, Slivovej, Lubinovej, Mazánovej a Vávrovej | Nemšová

Nedeľa

07:30 | Kľúčové
08:00 † z rod. Babkovičovej, Bakošovej, Daňovej, Vydrovej, za ZaBP pre tieto rod. a poďakovanie za Božie dobrodenia | Nemšová
08:45 | T. Závada
10:15 Pro populo | Borčice
17:30 † Alexander, Anna, dcéra Mária, rodičia, Oliver, Žofia, Danica a Ľudmila | Nemšová

Oznamy

  • V tomto týždni máme Prvý piatok v mesiaci a taktiež prikázaný sviatok Všetkých svätých. Preto budeme spovedať nasledovne:
  • V pondelok v Kľúčovom od 15:45 a v Nemšovej od 17:00 hod.
  • V utorok v Nemšovej od 9:45 a v Trenčianskej Závade od 16:00. Sv. omša v Tr. Závade nebude dopoludnia, ale bude večer o 17:00 hod.
  • V stredu v Nemšovej od 13:45 do 15:00 budeme spovedať deti a mládež a v Borčiciach od 16:15 hod.
  • Vo štvrtok a v piatok v Nemšovej od 16:00, kedy bude zároveň vyložená k poklone Najsvätejšia Sviatosť Oltárna. V piatok doobeda budeme spovedať chorých.
  • V dňoch od 1. do 8. novembra máme možnosť získať pre duše v očistci plnomocné odpustky, každý deň za jednu dušu. K tomu je potrebné:

1) nábožná návšteva cintorína;

2) aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých;

3) sv. spoveď;

4) sv. prijímanie;

5) pomodliť sa modlitbu Verím v Boha, Otče náš a na úmysel sv. Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu).

  • Vo štvrtok o 17:00 bude pobožnosť Hodinky s trpiacim Spasiteľom.
  • V piatok sa po sv. omši uskutoční v učebni na fare mládežnícke stretnutie s katechézou. Všetkých mladých srdečne pozývame.
  • V sobotu bude sv. omša aj v Ľuborči o 16:30 hod.
  • V sobotu po večernej sv. omši vo farskom kostole bude miništrantské stretnutie v sakristii farského kostola. Bolo by milé, keby prišli všetci miništranti.

Pozvánky