Úmysly

Pondelok

18:00 † Mária a Štefan Horňák | Močenok

Utorok

07:00 † Alžbeta Habdáková, dcéra Vlasta | Močenok
08:30 † Štefan, Veronika a Štefan Saboví | Horná Kráľová
09:30 † rodina Hanáková (M) | Horná Kráľová
10:30 Za farnosť a farníkov | Močenok
14:00 Pobožnosť na cintoríne | Horná Kráľová
14:30 Pobožnosť na cintoríne | Močenok - HC
18:00 † Za zomrelých kňazov a rehoľníkov v Močenku | Močenok - KsK

Streda

07:00 † Ján, Mária a rodičia z oboch strán | Močenok
08:30 † Štefan, Jolana a Kvetoslava Bihárioví (M) | Horná Kráľová
14:30 Sv. spoveď a sv. omša v DD Milosrdný Samaritán | Močenok - MS
14:30 † Tibor Hanák – pohrebná | Horná Kráľová
17:00 † Margita Sklenárová | Horná Kráľová
18:00 † Martin, † z rodiny Hadnaďovej a Devátovej | Močenok

Štvrtok

09:30 Sv. spoveď a sv. omša DSS Adventus | Močenok - D
18:00 † Karol Malík a rodičia z oboch strán | Močenok

Piatok

08:00 Sv. spoveď chorých a starých po domoch | Močenok
08:00 Sv. spoveď chorých a starých po domoch | Horná Kráľová
10:30 Sv. spoveď a sv. omša v Penzióne Orlík | Močenok-O
16:00 Prvopiatková pobožnosť + sv. spoveď | Horná Kráľová
17:00 † Vojtech, Alžbeta, Vojtech a Juraj Blehoví | Horná Kráľová
17:00 Prvopiatková pobožnosť + sv. spoveď | Močenok
18:00 † Karol a Jana Tóthoví, syn Karol | Močenok

Sobota

07:00 † Michal, Terézia, deti Michal, Helena a Anna | Močenok
10:00 Krsty | Močenok
18:30 † Emília, dcéra Emília, Ernest, Marián, Eva | Močenok

Nedeľa

07:00 Poďakovanie za 70 rokov života | Močenok
08:30 † Július Ištokovič | Horná Kráľová
09:30 † Ladislav Lovás (M) | Horná Kráľová
10:30 Za farníkov - PP | Močenok
13:30 Prvonedeľná pobožnosť (M) | Horná Kráľová
14:30 Prvonedeľná pobožnosť | Močenok

Oznamy

HC = Horný cintorín, DC = Dolný cintorín,  ZBP – zdravie a Božiu pomoc, KsK – Kostol svätého Kríža Močenok, PP – priamy prenos v Močenskej televízii resp. cez internet,

LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

Pondelok: Féria
Utorok: Slávnosť Všetkých Svätých, prikázaný sviatok 
Streda: Spomienka na všetkých zosnulých veriacich 
Štvrtok: Féria
Piatok: Spomienka sv. Karola Boromejského, biskupa
Sobota: Ľ. spomienka Preblahoslavenej Panny Márie
Nedeľa: 32. nedeľa v Cezročnom období

ODKAZY:

Priame prenosy svätých omší z Močenku cez internet – prenos začne 10 min pred sv. omšou: https://www.mocenok.sk/clanok/priame-prenosy-sv-omsi-aj-na-stranke-obce

http://www.tvlux.sk/ – tv LUX

http://www.lumen.sk – rádio Lumen

https://www.radiomaria.sk/pocuvat/. – rádio Mária

http://www.katolickenoviny.sk/ – Katolícke noviny

http://www.tkkbs.sk – tlačová kancelária KBS

http://sk.radiovaticana.va/ – vatikánsky rozhlas

http://www.svatepismo.sk/ – sväté písmo (online)

 

FARSKÉ OZNAMY:

UPRATOVANIE KOSTOLA: 

MOČENOK: č. d.: č. d.: 247 – 315 (ul. Rokošova II.) v sobotu ráno po sv. omši o 7.30 hod. 

HORNÁ KRÁĽOVÁ: č. d. :  240 – 260, v sobotu o 14.00 hod. 

 

LITÁNIE:         

Horná Kráľová   

13.30 hod. (M), 14.30 hod.

Močenok          

14.30 hod. – posvätný ruženec

15.00 hod. – Korunka Božieho Milosrdenstva

15.15 hod. – Litánie k Panne Márii

 

ZMENA ČASU SV. OMŠÍ: V noci z 29. na 30. októbra 2022, sa mení čas. Tak ako býva zvykom, sv. omše v týždni v Močenku budú slávené o 18.00 hod. a v Hornej Kráľovej o 17.00 hod.

 

V utorok 1.11.2022 je prikázaný sviatok Všetkých Svätých. Sväté omše budú  z tejto slávnosti v pondelok večerná sv. omša o 18.00 hod. a v utorok  Močenok  7.00, 10.30 hod. Farský kostol a o 18.00 hod. Krížový kostol (kaplnka) – tu bude sv. omša obetovaná za všetkých kňazov a rehoľníkov, ktorí pôsobili vo farnosti Močenok a všetkých, ktorí sú pochovaní na našich cintorínoch, Horná Kráľová 8.30 a 9.30 hod.

Pobožnosti na cintorínoch: (v prípade zlého počasia bude pobožnosť v kostole – HK, Močenok Kostol (kaplnka) sv. Kríža)

Močenok 1.11. 2022 o 14.30 hod.

Horná Kráľová 1.11. 2022 o 14.00 hod.

Po pobožnosti v Močenku bude otvorená aj krypta v kostole sv. Kríža od 15.00 – 17.30 hod.

 

stredu 2.11. 2022 je spomienka všetkých zosnulých veriacich. Sv. omše sú podľa rozpisu v úmysloch sv. omší. Na večernú sv. omšu o 18.00 hod. pozývame všetkých, ktorí sa v tomto roku rozlúčili so svojím drahým blízkym –  po skončení sv. omše bude pobožnosť za zomrelých v tomto roku.

 

Úplné odpustky pre duše v očistci: 1. – 8. novembra. Podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie, odpútanie od hriechu, návšteva cintorína a modlitba na úmysel sv. Otca (Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu a Verím v Boha)

Tento týždeň je aj prvý piatok v mesiaci, nakoľko sme spovedali v tomto týždni pred sviatkami, spovedať budeme 1/2 hod. pred sv. omšami.

 

V piatok 4.11. 2022 budeme spovedať starých a chorých po domoch, nahláste ich prosím v sakristii kostola.

 

V piatok 4.11. 2022 bude 1 hod. pred sv. omšami tradičná provpiatková odprosujúca pobožnosť pre Oltárnou Sviatosťou v našich kostoloch.

 

Na budúcu nedeľu 6.11 2022 Vincentská rodina organizuje 16. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu 2022. Ako  každý rok v našej farnosti môžete túto zbierku podporiť kúpou medovníkového srdiečka.

 

Prosíme lektorov, aby sa zapísali v Močenku na čítanie v mesiaci november v sakristii kostola.

 

Sviečka za nenarodené deti 2022.  Bližšie informácie na plagáte vo výveskách, kostoloch a úvodnej stránke farnosti.

 

V knižnici, v Močenku si môžete vyzdvihnúť podielové knihy členov SSV a zaplatiť členské na rok 2023 – 8 Eur.

 

Prosíme prvoprijímajúce deti ich rodičov, aby prichádzali na prípravu k prvému sv. prijímaniu tak ako doteraz každý piatok. Bližšie informácie dostávajú na hodinách náboženskej výchovy. Taktiež sú na piatkovú sv. omšu pozvané všetky deti spolu s ich rodičmi.

 

V prvopiatkovom týždni spovedáme nasledovne: 

Pondelok: Močenok: 17.30 – 18.30 hod. (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

Utorok:     Močenok: 17.30 – 18.30 hod.  (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

                  Horná Kráľová 16.30 – 17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Streda:     Močenok: 6.00 – 7.00 hod.

Štvrtok:   Močenok: 18.30 hod. – počas celej sv. omše – podľa potreby (17.30 hod. – zimný čas)

                 Horná Kráľová: 16.30-17.30 hod. (dvaja kňazi) (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Piatok:     Močenok: 17.30 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 18.15 hod. prvopiatková pobožnosť

                                      (17.00 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 17.45 hod. prvopiatková pobožnosť – zimný čas)

                 Horná Kráľová: 16.30 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 17.15 hod. prvopiatková pobožnosť

                                     (16.00 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 16.45 hod. prvopiatková pobožnosť – zimný čas)

 

Spovedanie a duchovná služba v DSS a domovoch dôchodcov: 

Penzión Orlík: každý týždeň v piatok od 10.00 hod. o 10.30 hod.+ sv. omša

Domov dôchodcov Milosrdný Samaritán: každý druhý týždeň v mesiaci v stredu od 14.30 hod. + sv. omša

DSS Adventus: každý prvý týždeň v mesiaci v piatok od 9.30 hod. + sv. omša

DSS Duslo: posledný týždeň v mesiaci – viď. oznamy

 

OHLÁŠKY O SVIATOSTI MANŽELSTVA:

Ohlášky:

Ohlášky sobášov, ktoré budú v iných farnostiach.

Bez žiadosti farského úradu, kde budete mať sobáš, nemôžeme verejne robiť ohlášky, nakoľko ide o administratívny a právny úkonAk chcete mať ohlášky v našej farnosti a máte sobáš inde, oslovte farský úrad, kde máte sobáš, aby nám zaslal žiadosť a údaje o ohláškach. Potom my radi uverejnime vaše ohlášky, ako to aj pravidelne robíme, aj v našich farských oznamoch. Za pochopenie ďakujeme.

 

SLUŽBA LEKTOROV:

Farníci, ktorí pravidelne čítajú, alebo aj noví záujemcovia, ktorí majú záujem čítavať čítanie alebo modlitby veriacich (prosby) počas svätých omší, sa môžu prísť vždy po svätých omšiach zapísať na presný deň do sakristie kostola.

V tomto týždni čítajú lektori čítania počas svätých omší podľa nasledovného rozpisu:

 

Služba lektorov v nasledujúcom týždni:

Deň Svätá omša Čítanie Lektor
 

Nedeľa

30. október

 

31. nedeľa

v Cezročnom období

 

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Bleho

L. Lenčéšová

p. Nováková

 

p. Vörösová

p. Horňáková

p. Hanková

Pondelok

31. október

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Goldbergerová

p. Vörösová

Utorok

1. november

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

H. Lenčéšová

L. Lenčéšová

p. Bleho

 

p. Vörösová

p. Kútna

p. Straňáková

 Streda

2. november

7.00 hod.

 

 

18.00 hod.

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Bleho

p. Šuvada

p. Straňáková

 

p. Balážiová

p. Horňáková

p. Kollárová

Štvrtok

3. november

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Hanková

p. Vörösová

Piatok

4. november

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

Z. Škopková

deti

 

Sobota

5. november

 

 

7.00 hod.

 

 

18.30 hod.

 

1. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Šuvada

p. Nováková

 

p. Sklenarová

p. Vereš

p. Révayová

 

Nedeľa

6. november

 

32. nedeľa

v Cezročnom období

 

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Stachová

p. Bleho

p. Nováková

 

p. Hanková

p. Sklenárová

K. Rábeková

Samozrejme, máte možnosť sa prihlásiť aj na odber mailinglistu. Čo je to a ako vlastne funguje mailinglist? Mailinglist je akási forma elektronického letáku – poskytnete nám Vašu e-mailovú adresu a keď sa udeje alebo bude mať udiať niečo významné, my Vám o tom pošleme mail, možno s nejakou fotografiou… Mailinglist nebude pravidelný, skôr taký občasný, takže e-mailovú schránku Vám zahlcovať určite nebudeme – vyskúšajte si to kliknutím na oranžové tlačítko nižšie: [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


Pozvánky