Úmysly

Pondelok

07:00 | Františkánsky
18:30 + manžel Zdenko Ivan a rodina | Františkánsky

Utorok

07:00 + dobrodinci chrámu | Františkánsky
08:00 za duše v očistci | Farský
09:00 + Július Stopko, rodičia a súrodenci | Kostolište
09:00 za farníkov | Františkánsky
10:30 + rodina Eckerová a Lahová | Františkánsky
18:30 + manželka Eva Škodová | Františkánsky

Streda

07:00 za duše v očistci | Františkánsky
17:00 + dcéra Janka | Farský
17:30 + farníci | Kostolište
18:30 za duše v očistci | Františkánsky
19:30 za duše v očistci | Krypta

Štvrtok

07:00 | Františkánsky
17:30 | Kostolište
18:30 + rodičia Kožuchoví, deti Oľga, Milan a Emil Škoda | Františkánsky

Piatok

07:00 + z rodiny | Františkánsky
17:00 + manžel Rudolf a rodičia z oboch strán | Farský
18:30 + rodičia Zápatickí a Masarovičoví | Františkánsky

Sobota

07:00 | Františkánsky
18:30 + manžel Karol a rodičia z oboch strán | Františkánsky

Nedeľa

07:00 + Emil Kovarovič | Františkánsky
08:00 + Jindřiška Marková, manžel Ignác a rodina | Farský
09:00 + manžel Ján a rodičia | Kostolište
09:00 za farníkov | Františkánsky
10:30 poďakovanie za 50 rokov manželstva | Františkánsky
18:30 + manžel Juraj Jíleček a rodičia | Františkánsky

Oznamy

 • V pondelok 31. októbra a v stredu 2. novembra bude kancelária farského úradu zatvorená.

 • V utorok, na prikázaný sviatok Všetkých svätých budú sv. omše ako v nedeľu. Popoludní budú Dušičkové pobožnosti na všetkých cintorínoch: V Kostolišti a na Novom cintoríne o 15:00 h., na Starom cintoríne o 16:00 h.

 • V stredu, na Spomienku všetkých verných zosnulých budú sv. omševo františkánskom kostole o 7:00 h., 18:30 h. a v krypte o 19:30h.; vo farskom kostole o 17:00 h.; v Kostolišti o 17:30 h.

 • Vo štvrtok je vo františkánskom kostole celodenná adorácia.

 • V piatok je 1. piatok mesiaca. Sv. spoveď platí, samozrejme, aj Dušičková.

 • V sobotu o 7:00 h. bude Fatimská sobota.

 • V dňoch 1. – 8. novembra je možnosť získavať úplné odpustky pre duše v očistci. Podmienky: nábožná návšteva cintorína spojená s modlitbou za zosnulých a všeobecné podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca (Otčenáš, Zdravas a Sláva) a treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu (aj všednému). Odpustky možno získať raz denne vždy pre jednu dušu. V stredu, na Dušičky, možno získať odpustky aj za nábožnú návštevu kostola spojenú s modlitbou Verím v Boha a Otče náš. Všeobecné podmienky samozrejme treba zachovať.

 • Spovedanie k Dušičkám a zároveň aj k 1. piatku v tomto týždni:
  – vo františkánskom kostole: celý týždeň polhodinu pred sv. omšami; v pondelok aj hodinu pred večernou sv. omšou, t.j. od 17:30 h.

  V utorok, na Všetkých svätých, nespovedáme.

  – vo farskom kostole: v piatok od 16:00 h.
  – v Kostolišti: vo štvrtok hodinu pred sv. omšou, t.j. od 16:30 h.

 • Kampaň Fóra života na podporu projektov na ochranu života „Sviečka za nenarodené deti“ môžete podporiť aj online na internetovej adrese: sviecka.forumzivota.sk. V stredu večer, na Dušičky, si na podporu ochrany života zapáľme aspoň malý kahanček v oknách svojich domovov.

 • Prosil som vás o spoluprácu pri návrhu kandidátov do Farskej ekonomickej rady. Vaše návrhy mi, prosím, vhoďte do škatule vzadu na stolíku. Ak ste zabudli, bude ešte príležitosť v utorok na sviatok Všetkých svätých. Srdečne ďakujem.


Pozvánky