Úmysly

Pondelok

súkromná Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu |

Utorok

08:00 + Irena a Ladislav Steinemannoví |
10:00 Za farníkov |
15:00 Pobožnosť na novom cintoríne s požehnaním kríža |

Streda

06:30 + Mária a Jozef Štefankoví |
18:00 + Za duše v očistci | Po večernej sv. omši pobožnosť na hlavnom cintoríne

Štvrtok

18:00 + Imrich, Rozália a Jozef | Féria

Piatok

18:00 + Dagmar Táborská a Táňa Rolfesová, mesačná sv. omša | o 19:00 Mládežnícke stretko

Sobota

08:00 + Igor Oravský, mesačná sv. omša |

Nedeľa

08:00 Za farníkov | Po prvej sv. omši prvonedeľná Eucharistická poklona
10:00 + Zosnulí z rodiny Sýkorovej |

Oznamy

V utorok, na sviatok Všetkých Svätých, bude o 15:00 hod. pobožnosť na novom cintoríne spojená s požehnaním nového kríža. Od poobedia do 08.11. večera môžeme získať každý deň úplné odpustky pre duše v očistci pri splnení už známych podmienok – svätá spoveď (jedna stačí na všetky odpustky), sväté prijímanie (v daný deň), návšteva cintorína, úmysel získať odpustky, snaha vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu (aj všednému) a modlitby Otče náš, Verím v Boha a na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas´ Mária a Sláva Otcu). Využime tento posvätný čas na pomoc neviditeľným ale reálnym trpiacim dušiam.

V týždni máme prvý piatok v mesiaciSpovedať budem trištvrte-hodinu pred večernými sv. omšami, inak polhodinu pred sv. omšami. Chorých prídem vyspovedať v piatok doobeda.

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste za uplynulý týždeň prispeli sumou 280,-€ a v zbierke na misie sumou 570,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

V zadnej časti kostola si môžete zakúpiť Sviečku za nenarodené deti (plastová 1€, sklenená 5€). Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života, ktoré vyslovuje úprimné poďakovanie.


Pozvánky