Úmysly

Pondelok

06:45 za BP a posilu v chorobe | Farský kostol
18:00 +Karol a Alžbeta Štipkoví | Farský kostol

Utorok

07:30 +z rodiny Titurusovej a Kotorovej | Farský kostol
08:45 +Mária és Vilma | Farský kostol/maď.
10:00 za obrátenie a uzdravenie Vladimíra | Kostol sv. Jozefa
10:30 za farské spoločenstvo | Farský kostol
18:00 +Mária, Katarína a Štefan | Farský kostol

Streda

06:45 +Jozef a Mária Trenčianski a zať Jozef | Farský kostol
16:30 +Bőhm Zsuzsanna és szülei | Farský kostol/maď.
16:30 za duše v očistci | Kostol sv. Jozefa
18:00 za duše v očistci | Farský kostol

Štvrtok

06:45 +Helena a Karol | Farský kostol
18:00 za duše + biskupov a kňazov BB diecézy | Farský kostol

Piatok

06:45 +členovia Spoločenstva NSJ | Farský kostol
16:30 +Szóda, Szaszai és Zinger család | Farský kostol/maď.
18:00 +Štefan Finta | Farský kostol

Sobota

06:45 pohrebná | Farský kostol
18:00 +Mária, Eva, Peter a rodičia | Farský kostol

Nedeľa

07:30 +Anna a Ján Dolniakoví, brat Miroslav | Farský kostol
08:45 +szülökValéria, Károly, vejük Ágoston | Farský kostol/maď.
10:00 +Kováč Jozef a Homola Ján | Kostol sv. Jozefa
10:30 za farské spoločenstvo | Farský kostol
18:00 +členovia Ružencového bratstva | Farský kostol

Oznamy

Spolok sv. Vincent de Paul, Konferencia sv. Jozefa v Leviciach, ďakuje všetkým dobrodincom za získané finančné prostriedky v rámci celoslovenskej verejnej zbierky BOJ PROTI HLADU, pri predaji srdiečok vo výške 710.- eur.
Srdečné Pán Boh zaplať!

V utorok 1. 11. je slávnosť Všetkých svätých. Sväté omše budú ako bývajú v nedeľu v obidvoch kostoloch. Pobožnosť za dušičky bude o 15.00 pri centrálnom kríži (vedľa krematória). Budeme pri tom pamätať aj na + Csabu Tolnaja, bývalého viceprimátora.

V stredu 2. 11. je Spomienka na všetkých verných zosnulých. Okrem rannej a večernej sv. omše bude v rámci katechézy prvoprijímajúcich sv. omša aj v Kostole sv. Jozefa o 16.30 pre prvoprijímajúcich, ich rodičov aj všetkých veriacich.

Pripomíname možnosť získania odpustkov iba pre duše v očistci od 1. 11. do 8. 11. vrátane pri splnení obvyklých podmienok. Môžete sa ísť pomodliť na cintorín alebo aj ku krížu v záhrade pri farskom Kostole sv. Michala.

K prvému piatku môžete pristúpiť k sviatosti zmierenia v stredu, štvrtok a piatok od 16.00. Chorých doma budeme spovedať v obvyklých časoch.


Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk


Ján Bednár, farár, dekan


Pozvánky