Úmysly

Pondelok

18:00 |

Utorok

07:30 |
09:00 |
10:30 |
09:00 | Radoľa

Streda

06:30 |
18:00 |

Štvrtok

06:30 |

Piatok

06:30 |
18:00 |

Sobota

18:00 |

Nedeľa

07:30 |
09:00 |
10:30 |
09:00 | Radoľa

Oznamy

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte telefón a mail. V prípade potreby osobného
stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Minulú nedeľu sa v zbierke na misie vyzbieralo ??? €. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
• rozVEDENÍ K BOHU – „Víkend pre rozvedených, ktorí žijú sami“ bude 2. – 4. decembra 2022
v Rodinkove. Plagát je na nástenke pred kostolom a na našej podstránke „Oznamy“.

Sviatosť zmierenia pol hodinu pred sv. omšami okrem nedele


Pozvánky