Úmysly

Pondelok

18:00 Za duše v očistci, na ktoré si nik nespomína | Farský kostol

Utorok

09:30 ✝︎ František Búry 2r. syn František 5 výr. | Orovnica
11:00 Na úmysel celebranta | Farský kostol
17:00 ✝︎ z rodiny Nagyovej a Šároveckej | Psiare

Streda

16:00 Na umýsel sv. Otca | Psiare
17:00 Za všetkých verných zomrelých | Orovnica
18:00 Na úmysel celebranta | Farský kostol
18:00 ✝︎ Alexander a Mária a starý rodičia z oboch strán | Kostol sv. Egídia

Štvrtok

18:00 ✝︎ rodičia Ján a Mária, syn Ján a zať Imrich | Farský kostol

Piatok

16:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu a Marty | Psiare
17:00 ✝︎ Karol Forgáč a manželka Irena a rodičia z oboch strán | Orovnica
18:00 Na úmysel celebranta | Farský kostol

Sobota

08:00 Pobožnosť prvej soboty | Kostol sv. Egídia
18:00 ✝︎ Michal Kabát, rodičia a starý rodičia | Kostol sv. Egídia

Nedeľa

08:00 ✝︎ Filip Žembery, manželka Anna a vnučka Veronika | Psiare
09:30 Terézia Forgáčová poďakovanie za 60 rokov života | Orovnica
11:00 Na úmysel celebranta | Farský kostol

Oznamy

 • V minulú nedeľu bola po sv. omšiach celoslovenská zbierka na misie. Vyzbierali sme spolu 740 – eur. V Psiaroch: 180 eur v Orovnici: 170 eur a v Hronskom Beňadiku: Bazilika: 330 eur Egídius : 60. Za vaše milodary vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.
 • V piatok budeme spovedať starých a chorých po domoch, tak v Hronskom Beňadiku ako i na Orovnici a v Psiaroch, aby boli vyspovedaní pred Sviatkom všetkých svätých. Prosím však, aby ste po telefóne potvrdili, či si prajete návštevu pána farára.
 • Dnes si môžete po každej sv. omši zakúpiť „Sviečku za nenarodené deti“ a tým podporiť Fórum života. Cena plastovej sviečky je 1 euro.
 • V utorok je slávnosť Všetkých svätých. Sväté omše v našej farnosti budú v takom čase, ako v nedeľu. Po obede o 14.00 hod bude pobožnosť na cintoríne v Orovnici, o 14.30 v Psiaroch a o 15.00 hod v Hronskom Beňadiku.
 • V stredu je Spomienka na všetkých verných zosnulých „dušičky“. Sv. omše budú slávené v Psiaroch o 16.00 hodine a v Orovnici o 17.00 hodine a v Hronskom Beňadiku o 18.00 hodine v Egídiu a v bazilike.
 • Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých navštívi kostol a pomodlí sa Modlitbu Pána – Otče náš a vyzná vieru v modlitbe Verím v Boha, môže získať úplné odpustky dušiam v očistci. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Okrem týchto odpustkových úkonov sa žiada splniť tri podmienky:1. sv. spoveď ( krátko pred tým alebo potom )2. sv. prijímanie ( v ten istý deň )

  3. modlitba na úmysel sv. Otca ( Otčenáš, Zdravas, verím v Boha a Sláva ).

  Treba vylúčiť vo všeobecnosti akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému.

 • V tomto týždni máme prvý štvrtok v mesiaci. Adorácia najsvätejšej Sviatosti Oltárnej za duchovné povolania bude ako vždy vo štvrtok od 17.00 do 18.00 hodiny.
 • V tomto týždni máme prvý piatok. Spovedať budeme vždy pol hodinu pred sv. omšou. V piatok v Hronskom Beňadiku hodinu pred sv. omšou teda od 17.00 hodiny.
 • V sobotu je prvá sobota v mesiaci. Pobožnosť k úcte Panny Márie – prvá sobota bude ráno o 8.00 hodine v kostole sv. Egídia.

Pozvánky