Úmysly

Pondelok

07:00 Na poďakovanie za dar života Jolany a za zdravie a Božiu pomoc pre dcéry s rodinami | Karmel
17:30 +Jozef Jágerský, 1.výr. |

Utorok

07:30 +mama Štefánia, 1.výr. | Karmel
07:45 +Ján Chlebničan, 1.výr. | Všetkých svätých, slávnosť
09:00 Za veriacich |
10:30 +Amália Šufliarská, 5.výr., manžel a rodičia |
17:30 Na poďakovanie za 50.rokov manželstva Emílie a Jána a za zdravie a Božiu pomoc rodine |

Streda

06:30 Na p.za 50.r.ž.syna Jána, +manžel Jozef, 50.výr., rodičia a za zdravie a Božiu pomoc rodine | Spomienka na všetkých verných zosnulých
07:30 +manžel Pavol a rodičia z oboch strán | Karmel
07:45 Za všetkých zosnulých |
17:30 +rodičia a súrodenci Golianoví |

Štvrtok

07:00 +kňazi a biskupi banskobystrickej diecézy | Karmel
17:30 +kňazi a biskupi banskobystrickej diecézy |

Piatok

06:30 +Anna Murínová, manžel Imrich a starí rodičia Murínovi a Halajovi |
07:00 +rodičia Anna a Jozef Fekiačoví, Marta a Michal | Karmel
17:30 +Jozef Debnár |

Sobota

07:00 Na poďakovanie za 70.rokov života Emílie | Karmel
07:30 Za ružu Anny Kružliakovej |
17:30 + Juraj a Mária, rodičia a súrodenci z oboch strán |

Nedeľa

07:30 Za dobrodincov | Karmel
07:45 Na poďakovanie za 70.rokov života a 50.rokov manželstva manželov Ľalíkových |
09:00 Za veriacich |
10:30 +Milan Fašanga |
17:30 Na poďakovanie za 18. rokov života Anny |

Oznamy

 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti ruža č.16. Anny Kružliakovej.
 • V utorok je prikázaný sviatok, slávnosť Všetkých Svätých. Sv. omše budú ako
  v nedeľu a popludní o 14.30 hod. bude v Dome smútku na cintoríne dušičková
  pobožnosť.
 • V deň spomienky na všetkých verných zosnulých môžeme získať úplné odpustky
  v prospech zosnulých za týchto podmienok: nábožná návšteva kostola alebo
  kaplnky, modlitba Pána, Vyznanie viery. Je potrebné splniť tri podmienky: sv. spoveď
  (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca. Okrem
  toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj
  k všednému. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za
  zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz
  denne od 1. do 8. novembra.
 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Chorých k prvému piatku budeme
  spovedať takto: v stredu (Sídlisko), vo štvrtok (Piešť I, Piešť II., Krné, Skliarovo a
  Stavanisko) a v piatok (Kostolná a Stará Detva).
 • V kostole budeme spovedať v pondelok a v piatok od 16.30, utorok, stredu a vo
  štvrtok od 17.00 hod. Pred rannými sv.omšami budeme spovedať pol hodiny
  pred začiatkom sv. omše.
 • Vo štvrtok po večernej sv. omši bude hodinová Eucharistická adorácia.
 • Na prvý piatok, počas vysluhovania sviatosti zmierenia, bude od 16.30 hod.
  vystavená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k adorácii a k osobnému odproseniu.
 • Zbierka z minulej nedele na misie bola 2.981,-€. Za vaše milodary vám vyslovujeme
  úprimné Pán Boh zaplať.
 • Farnosť Detva organizuje víkendový tábor pre miništrantov v dňoch 4. – 6. 11.
  v pastoračnom centre v Podkriváni. Prihlášky a ďalšie informácie záujemcovia
  získajú u Mareka Strelca /mob. 0917 755 960/ a Janka Ďurčova /mob. 0907
  596 784/.
 • Členovia SSV si môžu vo farskej kancelárii vyzdvihnúť Pútnik Svätovojtešský
  a podielovú knihu na rok 2023. Zároveň je potrebné zaplatiť členský príspevok vo
  výške 8,-€. K dnešnému dňu si kalendár a podielovu knihu nevybralo ešte 37
  členov SSV.

Pozvánky