Úmysly

Pondelok

07:00 František Lauko a Agáta a dcéra Agáta | Bojnice

Utorok

07:00 Eleonóra (2. výr.) a manžel Jozef | Bojnice
08:30 na úmysel | Šútovce
08:30 Ľudmila Priehodová | Dubnica
10:00 za farnosť | Bojnice
17:30 rodina Mečiarová | Bojnice

Streda

07:00 za duše v očistci | Bojnice
16:30 + súrodenci Magdaléna, Eduard, ich rodičia a starí rodičia | Dubnica
17:30 za duše v očistci | Šútovce
17:30 + Štefan Lachký, Mária, synovia, zať a nevesty | Bojnice

Štvrtok

17:30 + kňazov a biskupov BB diecézy | Bojnice

Piatok

16:30 poďakovanie za 50. rokov manželstva | Dubnica
17:30 + Ivan Rím (1. výr.) | Bojnice

Sobota

17:30 + Michal a Mária, synovia Imrich, Jozef, nevesta Agneša Ferjancovi | Bojnice

Nedeľa

07:00 + Alojz Macko a Katarína | Bojnice
08:30 + Tomáš a Helena, Stanislav a Ľudmila | Šútovce
08:30 + Anna Cagáňová, rodičia a starí rodičia z oboch strán | Dubnica
10:00 za farnosť | Bojnice
17:30 + dcéra Tamia | Bojnice

Oznamy

V utorok je prikázaný sviatok Všetkých Svätých, sv. omše budú ako v nedeľu.

V utorok bude popoludní o 15.00 h. na cintoríne v Bojniciach  (v starej časti) pobožnosť za duše v očistci.

V období od 1. do 8. novembra je možnosť získať úplné odpustky za zosnulých. Podmienky sú na samostatnom ozname na nástenke.

V stredu bude v Bojniciach poklona pred Oltárnou sviatosťou. Začiatok poklony bude o 14.00 h., a ukončená bude pred večernou sv. omšou. Prosím Vás, aby ste zabezpečili neustálu prítomnosť počas adorácie – zapísať sa môžete pod chórom.

Spovedanie pred prvým piatkom:

Dubnica – streda – od 15.30 h.,

Šútovce – streda – od 17.00 h.,                                                                                           

Bojnice –  pondelok – od 6.30 h.,

                  štvrtok – od 16.00 h.,

                  piatok – od 16.00 h.,

(v utorok a v stredu v Bojniciach nespovedáme).

Spovedanie chorých v penzióne vo štvrtok dopoludnia, po domoch v piatok dopoludnia.

V piatok bude vo farskom kostole od 16.00 h. adorácia.

Zbierka na misie bola 1050,- €.

Pán Boh zaplať za Vaše dary.

V našich kostoloch si od 30. októbra do 8. novembra môžete zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane Sviečka za nenarodené deti a takto podporiť aktivity zamerané na ochranu života, ľudskej dôstojnosti a rodiny. Symbolická cena malej sviečky je 1 €.

                                                                                                                              Anton Eliaš, farár

Tel.: 046/543 96 41, e-mail: bojnice@fara.sk, i-net: http://www.fara.sk/bojnice


Pozvánky