Úmysly

Pondelok

|

Utorok

07:30 |
09:00 |
10:30 |
18:30 |

Streda

07:00 |
17:00 |
18:00 | oratkovská svätá omša v kaplnke
18:30 |

Štvrtok

07:00 |
18:30 | s adoráciou

Piatok

07:00 |
11:00 | matky s deťmi v kaplnke oratka
18:30 | mládežnícka

Sobota

07:00 |
18:30 |

Nedeľa

07:30 |
09:00 | mládežnícka
10:30 | detská
11:45 |
18:30 |

Oznamy

Farské oznamy na 31. nedeľu v období cez rok – 30. 10. 2022

 1. Už máte možnosť zakúpiť si Evanjelium na každý deň. Cena je 4.50 eur.
 2. pondelok je sv. omša o 18.30, zo sviatku Všetkých Svätých.
 3. V utorok, novembra je prikázaný sviatok Všetkých svätých. Sv. omše v našom kostole budú ako v nedeľu okrem sv. omše o 11.45.
 4. stredu, na spomienku všetkých verných zosnulých, je omša aj o 17.00.
 5. Piatok je zároveň prvý piatok v mesiaci. Povzbudzujeme k sviatosti zmierenia hlavne deti a mládež.
 6. V nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci november. Popoludní o 15:00 hod. bude poklona pred Sviatosťou Oltárnou spojená s Korunkou Božieho milosrdenstva.
 7. V týchto dňoch povzbudzujeme všetkých veriacich k  spovedi, aby sme mohli získavať odpustky pre duše v očistci. Sú dve možnosti ako získať odpustky.
 • Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých (2. 11.) nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: svätá spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň), modlitba na úmysel Svätého Otca (Otčenáš, Zdravas, Sláva). Je potrebné vylúčiť aj akúkoľvek  pripútanosť k hriechu aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od 12.hodiny 1.Novembra do 24.hodiny 2.Novembra.
 • Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od novembra do 8. novembra. Aj tu treba splniť aj ďalšie podmienky (Sv. spoveď, sv. omša, modlitba na úmysel sv. otca a odpor k hriechu). Jedna svätá  spoveď však stačí na všetky odpustky.

Buďme veľkodušní a pomáhajme našim bratom a sestrám v očistci.

 1. V sobotu išlo 22 našich vysokoškolákov na duchovné cvičenia. Prosíme o modlitbu za nich.
 2. Vo štvrtok bude po večernej sv. omši animovaná mládežnícka adorácia. Mladí vás všetkých srdečne pozývajú.
 3. Vo štvrtok bude duchovná obnova pre mladé rodiny o 18.30 v prístavbe.
 4. V piatok začínajú mladší animátori strediskovú školu animácie. Prosíme o modlitbu za nich.
 5. Zbierka na misie bola vo výške 850 eur. Za vaše milodary pán Boh zaplať!
 6. V nedeľu 6.11. vás pozývame na Novembrovú prechádzku. Pôjde sa do Rakytoviec na vlastných autách, odchod zo Salezka o 13.00 hod. Cieľ – vrch Suchý Báň ( lokalita nad Badínom ) časovo je to cca na 3 hodiny spolu (6km) Pre istotu si zobrať aj čelovky.
 7. Pozývame každého kto má rád hudbu na Cecilfest v nedeľu 20.Novembra o 16.00. Pozvaní ste všetci, tí ktorí chcú aj vystupovať, prihláste sa do 13.Novembra podľa inštrukcií na plagáte.
 8. Na budúci týždeň upratuje skupina č.4.

Pozvánky