Úmysly

Pondelok

06:30 + Katarína Gallová s manželom, Helena Búziová a manžel |
17:30 + rodičia Štefánia a Karol a súrodenci |

Utorok

07:00 + starká Elka |
09:30 Na úmysel kňaza |
11:00 Za Božiu pomoc pre vnúčatá Tatiana, Lilianu, Anton a Matúš |
16:30 + Zdenka a Zdenko |
18:00 Za všetkých farníkov |

Streda

06:30 + rodičia, starí rodičia a kmotrovci |
16:30 Za zomrelého potrateného súrodenca |
18:00 + rodičia, starí rodičia a krstní rodičia z oboch strán |

Štvrtok

06:30 Za všetkých + biskupov a kňazov BB diecézy |
17:30 Za všetkých + biskupov a kňazov BB diecézy | + adorácia

Piatok

06:30 duše v očistci |
17:30 + rodičia, syn Roman a celá rodina |

Sobota

06:30 Za zosnulých z farnosti |
17:30 Za živých a zosnulých členov ružencového bratstva |

Nedeľa

07:00 + rodičia a súrodenci |
08:15 + rodičia Ľudovít, Hermína, Elena a Matej |
09:30 + rodičia a starí rodičia z oboch strán |
11:00 Na úmysel kňaza |
18:00 Za všetkých farníkov |

Oznamy

 • O upratanie kostola poprosím skupinu č. 6.
 • Deti si môžu vyzdvihnúť nálepky za dnešnú sv. omšu v sakristii.
 • Na bočnom stolíku sú k dispozícii sviečky, ktoré môžeme zapáliť ako spomienku za nenarodené deti. Príspevok je 1,- €, ktorým podporíte činnosť Fóra života.
 • V utorok 1.11. je prikázaný sviatok Všetkých svätých. Sväté omše budú o 7.00; 9.30; 11.00; 16.30 a 18.00, treba sa zúčastniť na jednej z nich.
 • V nasledujúcich dňoch môžeme získať úplné odpustky pre duše v očistci za týchto podmienok:
  • 2.11. – sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca + pomodliť sa v kostole Otče náš a Verím v Boha
  • 1. – 8. 11. – sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca + na cintoríne sa pomodliť za zosnulých. Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky.
 • Vo štvrtok prídu do našej farnosti relikvie sv. Františka Xaverského. Budú vystavené k úcte počas večernej sv. omše a následnej adorácii.
 • Tento týždeň je i prvý piatok v mesiaci. Navštevovať chorých budeme ako zvyčajne. Od 16.00 bude adorácia a možnosť pristúpiť k sv. spovedi.
 • V nedeľu 6.11. o 19.00 bude v kostole organizačné stretnutie birmovancov. Dovtedy sa ešte môžete prihlásiť. Tu dohodneme ako bude prebiehať príprava.
 • Pozývame mládež od 14 rokov na chatu v termíne 11. – 13. 11. 2022 na Španej Doline. Chceli by sme s mladými prežiť víkend v radosti a zažiť spoločenstvo. Príspevok na pobyt bude 20 €. Prihlásiť sa môžete u pána kaplána do 6.11.
 • Budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka.

Pozvánky