Úmysly

Pondelok

07:00 Za farnosť |

Utorok

18:30 + rodičia Stehlíkoví a Kucbeľoví |

Streda

07:30 + rod. Kanková a Fekiačová | Všetkých svätých Slávnosť
10:00 Za fanosť |
11:15 | Sekier Háj

Štvrtok

06:30 + rodina Černová a Danišová |
18:30 + Agnesa |

Piatok

18:30 + kňazi Nikodém Vašek, Alojz Drienko, Štefan Žilka, Roman Kuchárik |

Sobota

07:30 + starých rodičov a prarodičov | Sv. Karola Borromejského, biskupa spomienka

Nedeľa

07:30 Za farnosť |
10:00 Poďakovanie za 60 r. života |

Oznamy

 • V utorok sa budeme modliť večeradlo s Pannou Máriou. Začína o 17.30 hod.
 • Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budem hodinu pred sv. omšami.
 • V stredu je slávnosť Všetkých svätých. Sv. omše budú ako v nedeľu, teda o 7.30 a o 10.00 hod. O 17.00 hod bude  pri kríži v cintoríne v Môťovej pobožnosť za duše v očistci.
 • V deň Spomienky na všetkých zosnulých 2.11. v stredu možno získať úplné odpustky pre duše v očistci, keď veriaci navštívia kostol a pomodlia sa Otčenáš a Verím v Boha. Je potrebné byť v  milosti posväcujúcej, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca.
 • Od 1.-8. nov. možno získať odpustky pre duše v očistci návštevou cintorína a modlitbou za duše v očistci a splnením podmienok, ako sú vyššie opísané, teda sv. prijímanie, na úmysel sv. otca, Otče náš a Verím v Boha.
 • Upratovať kostol prosíme 5. skupinu v sobotu po rannej omši.
 • V piatok bude vystavená sviatosť oltárna od 8.00 hod do večernej sv. omše. Po sv. omši budú krátke chvály a po nich bude adorácia pokračovať až do rannej sv. omši. Zapísať sa môžete na zoznam pri dverách.
 • Dnes o 15.00 vás pozývam na októbrovú pobožnosť sv. ruženca.
 • Dnes o 17.00 bude na fare stretnutie rodín.
 • Dnes o 19.00 bude mládežnícka adorácia.
 • Animátori pozývajú od 6.11. deti od 4. do 9. ročníka na stretká. Budú bývať každé 2 týždne.
 • Farovica – čakanie na sv. Mikuláša – deti sa môžu prihlásiť u animátorov, alebo v sakrestii. Táto akcia začne 9.12. ráno o 9.30, deti budú spať na fare a zakončí sa v nedeľu 10.12. detskou sv. omšou. Cena je 8 €.
Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.sekier.fara.sk/

Pozvánky