Úmysly

Pondelok

17:00 + Tomáš a Karolína Balážových | Rybky

Utorok

|

Streda

09:00 +Jozef Pavlík, st. r. Jozef a Terézia, deti Milan, Alena, Mária, Valika | Rybky
10:30 + st. rod. Jakub a Berta Hakaloví, syn Ernest a sestru Radoslavu | Rohov

Štvrtok

16:00 Za duše v očistci | Rohov
17:00 + Jána a Rozáliu Mešťánkových, rodičov a star. rod. z oboch strán | Rybky

Piatok

16:00 + Evgen, bratov, sestru a rodičov | Rohov
17:00 + Hermína Závodská (1. výr.) | Rybky

Sobota

|

Nedeľa

09:00 + rodičov Pavol a Klára Harnošových | Rybky
10:30 Za silu a pož. pre nášho arcibiskupa Stanislava a biskupa Jozefa | Rohov

Oznamy

Liturgický kalendár nám pripomína:

30.10.2023 pondelok sv. Marcel, vojak  féria
31.10.2023 utorok sv. Wolfgang, biskup  féria
  1.11.2023 streda SVIATOK VŠETKÝCH SVATÝCH  slávnosť
  2.11.2023 štvrtok Spomienka na všetkých verných zosnulých  spomienka
  3.11.2023 piatok sv. Rupert Mayer, kňaz, Jezuita  féria
  4.11.2023 sobota sv. Karol Boromejský, biskup  spomienka
  5.11.2023 nedeľa 31. nedeľa v cezročnom období

Upratovanie kostola : na budúci týždeň prosím pani Kvaltínovú Magdu a Tokošovú Olgu.

Ďakujem za službu.

V stredu máme slávnosť a prikázaný sviatok Všetkých svätých. Je to deň pracovného pokoja. Sv. omše ako v nedeľu.

Zbierka na misie……………

Pobožnosť za duše v očistci budeme mať vo štvrtok po sv. omši.

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.rohov.sk/farske-oznamy/

Pozvánky