Úmysly

Pondelok

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Adriánu a Ondreja |
17:30 za + Ferdinanda, Julianu, Milana, Danku a Annu |

Utorok

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre deti a vnúčatá |
17:30 za + Ferdinanda | s platnosťou na sviatok

Streda

07:00 za Boží ľud a p. kostolníčkuv | Všetkých svätých, prikázaný sviatok, farské hody
08:30 na úmysel - za našich + členov rodiny a blízkych (farár) |
10:00 za + Milana, Jozefa a rodičov |
18:30 za + členov laického spoločenstva BSJ |

Štvrtok

06:30 za + Jána, Pavlínu a Veroniku | Všetkých verných zosnulých
17:30 na úmysel (vlastný - kaplán) |

Piatok

06:30 za + Ondreja, Františku, Annu a Jána |
17:30 za + Mariána, Ivana, Máriu a Jána |

Sobota

06:30 za Boží ľud a + kňazov žilinskej diecézy |
18:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie, dobrú prácu pre Máriu, Mariannu, Andreu, Petra, Ivana, za požehnané manželstvo, za + Ladislava, Jozefa, Alojza, Annu, Alojza, Alžbetu, Mariána, Františka, Janu a Rastislava | s platnosťou na nedeľu

Nedeľa

07:00 na úmysel | 31. nedeľa
08:30 za + Gabrielu, Jána, Annu, Jozefa, Gertrúdu, Alžbetu a Datívu | 31. nedeľa
10:00 za + Alojza Roháča | 31. nedeľa
18:30 za + Máriu, Pavla, Oľgu, Pavla, Miroslava, Mariána, Annu, Máriu a starých rodičov | 31. nedeľa

Oznamy

30.nedeľa – 29. októbra 2023

V liturgickom týždni budeme sláviť:

 • v stredu slávnosť Všetkých svätých, prikázaný sviatok, vo farskom kostole hodovú slávnosť, sv. omše budú ako v nedeľu. Sv. omša s platnosťou na sviatok bude slávená vo farskom kostole v utorok o 17.30;
 • vo štvrtok spomienku na všetkých zosnulých veriacich;
 • v piatok ľubovoľnú spomienku sv. Martina de Porres, rehoľníka;
 • v sobotu spomienku sv. Karola Boromejského, biskupa;
 • 31. nedeľu.

Zapisovanie úmyslov sv. omší: na rok 2024 je ukončené.

Sv. spoveď k sviatku Všetkých svätých a k 1. piatku:

 • v Púchove:
  • pondelok až piatok: pol hodiny pred rannou sv. omšou;
  • pondelok a utorok: 14.30 – 17.30;
  • streda a štvrtok: pol hodiny pred večernou sv. omšou;
  • piatok: 14.30 – 17.30

Snažme sa sv. spoveď absolvovať už od pondelka. Sv. spoveď v Streženiciach a pre birmovancov bola v uplynulý piatok. Birmovanci, ktorí sa ešte nevyspovedali, nech pristúpia k sv. spovedi v uvedené dni.

Ružencové bratstvo: bude mať mariánske večeradlo v sobotu o 17.30, modlitbu sv. ruženca na budúcu nedeľu o 15.30 v Púchove a v piatok v Streženiciach pred večernou sv. omšou.

Tešitelia BSJ: bude mať duchovnú obnovu na budúcu nedeľu po ruženci v prednáškovej miestnosti farského úradu.

Adoračné dni vo farskom kostole: budú v stredu 1. novembra a na budúcu nedeľu, adorácia vo štvrtok po večernej sv. omši nebude.

Sv. omša v Streženiciach: bude slávená v stredu, v sobotu a v nedeľu o 8.30, vo štvrtok a v piatok o 18.30.

Spovedanie chorých v Streženiciach bude v pondelok o 9.00.

Prehľad adoračných skupín na farskú hodovú eucharistickú adoráciu 1. novembra:

10.50 – 13.00                                                  veriaci, ktorí chcú adorovať individuálne v tichu

13.00 – 14.00                                                  Tešitelia Božského srdca Ježišovho

14.00 – 14.30                                                  deti

14.30 – 15.30                                                  mládež

15.30 – 16.30                                                  veriaci zo Streženíc, z Nimnice a Hrabovky

16.30 – 17.15                                                  muži

17.15 – 18.00                                                  ženy

18.25                                                               záverečné Eucharistické požehnanie

 

Úplné odpustky pre duše v očistci je možné získavať od 1. do 8. novembra raz denne dvoma spôsobmi:

 1. v kostole, alebo kaplnke
 • vo sviatok Všetkých svätých od 12.00
 • v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých
  • pomodliť sa modlitbu Otče náš, Verím v Boha a na úmysel Svätého Otca modlitbu Otče náš, Zdravas, Sláva;
  • prijať sviatosť zmierenia krátko predtým, alebo potom a Eucharistiu, najlepšie v tej istý deň;
  • vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému;
 1. na cintoríne
 • 8. novembra
  • aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých – napríklad myslieť na nich v dobroprajnosti a myšlienkou im vyjadriť túžbu získať pre nich večné Božie kráľovstvo, sústrediť svoju myseľ na tento úmysel počas celej návštevy na cintoríne;
  • prijať sviatosť zmierenia krátko predtým, alebo potom a Eucharistiu, najlepšie v ten istý deň
  • pomodliť sa Verím v Boha, Otče náš a na úmysel Svätého Otca modlitbu Otče náš, Zdravas, Sláva; · vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému.

Podrobnejšie vysvetlenie odpustkov nájdete na webe farnosti, na dverách kostola, alebo vo výveske.

Spôsob získania odpustkov na cintoríne budeme aplikovať pobožnosťou za zomrelých 1. novembra v Púchove, v Streženiciach a v Nimnici počas pietnej spomienkovej slávnosti, a v ďalšie dni individuálne, kedykoľvek počas dňa, na ktoromkoľvek cintoríne, alebo v čase podľa dohody spoločenstva veriacich, napr. po večernej sv. omši.

Sviečka za nenarodené deti: je podujatie, ktorého cieľom je prostredníctvom zapálenej sviece okolo 2. novembra, pripomenúť si nenarodené deti. Kto má záujem podporiť pro life hnutie Fórum života, môže sviečku získať pred kostolom za dobrovoľný príspevok v pondelok po večernej sv. omši. Sviečky budú za lavicami k dispozícií až do Dňa dušičiek.

Pietnu spomienkovú slávnosť: organizuje mesto Púchov 1. novembra o 14.00 na mestskom cintoríne za účasti katolíckej a evanjelickej farnosti.

Pietna spomienková slávnosť: za účasti katolíckej a evanjelickej komunity bude 1. novembra aj na cintoríne v Nimnici o 13.00 a v Streženiciach o 15.00.

Detská sv. omša: bude 6. novembra v pondelok o 17.30. Účasť prvoprijímajúcich detí je nutná.

Hodová zbierka: bude pri príležitosti slávenia farských hodov po všetkých sv. omšiach zo sviatku Všetkých svätých vo farskom kostole. Pán Boh odplať a požehnaj vašu štedrosť.

Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 5, Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

 

 

 

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.puchov.fara.sk/oznamy

Pozvánky