Úmysly

Pondelok

06:30 |
17:30 |

Utorok

06:30 |
17:30 |

Streda

07:00 |
08:30 |
10:00 |
17:30 |
08:45 | Milochov

Štvrtok

06:30 |
08:00 |
17:30 |
18:45 |
16:30 | Milochov

Piatok

06:30 |
17:30 pre mladých |

Sobota

06:30 |
17:30 |

Nedeľa

07:00 | 31. cezročná nedeľa
08:30 |
10:00 detská |
11:30 |
17:30 |
08:45 | Milochov

Oznamy

 1. Začal sa zimný čas, večerné sv. omše budú bývať denne o hodinu skôr, teda o 17:30 – o pol šiestej. Takisto aj v nedeľu – večer – rovnako o 17:30. /Iba dnes v nedeľu bude večer – ešte o 18:30/. Aj hodiny na farskom úrade budú popoludní o hodinu skôr.
 2. Prikázaný sviatok Všetkých svätých bude v stredu. Sv. omše budú v stredu tak, ako bývajú v nedeľu. Pozor, večerná už bude v stredu o 17:30!
 • Ďalší deň – vo štvrtok – budú Dušičky, teda Spomienka na všetkých verných zosnulých. Sv.omše budú vo štvrtok na Dušičky – v meste ráno o 6:30 aj a 8:00. Večer o 17:30 aj o 18:45. V Milochove vo štvrtok o 16:30.
 • V týchto dňoch môžeme získať odpustky pre zosnulých. Je potrebná aj sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca.
 • Odporúčame chodievať na sv. omšu aj v ďalšie dni počas dušičkovej oktávy, pretože každý deň môžeme získať pre zomrelých úplné odpustky – za obyklých podmienok, z ktorých pripomíname sv. prijímanie a modlitbu na cintoríne.
 1. Ponúkame možnosť sv. spovede takto: V piatok bude prvý piatok, ale pozor, sv. spoveď bude zmenená: Keďže Všetkých svätých je už v stredu, tak spoveď bude predtým – teda nie v piatok – ale už zajtra v pondelok – už od 16:00 a v utorok – už od 14:00 až do večernej sv. omše vrátane. Okrem toho je spoveď po celý týždeň ráno i večer pol hodiny pred sv. omšou, aj počas nej, okrem sviatku Všetkých svätých – v stredu, kedy bude spoveď – dopoludnia cez sv. omše.  V Milochove bude spoveď v stredu ráno, pol hodinu pred sv. omšou, teda o 8:15 a sv. omša bude o 8:45.
 • K spovedi nech pristúpia aj všetci birmovanci, ako aj žiaci a študenti. Rodičia a učitelia, pripomeňte im to. Všetci veriaci by sa mali vyspovedať teraz k Dušičkám, aby sa potom mohli plnohodnotne modlievať za zosnulých.
 1. Pozývame všetky deti aj s rodičmi na Párty všetkých svätých, ktorá bude teraz v utorok o 17:30. Začneme sv. omšou o 17:30 v kostole. Deti, príďte oblečené už vo svojich kostýmoch za svätých a prineste si malý lampáš. Po sv. omši sa presunieme do katolíckeho domu, kde bude pripravený program, tance a hry. Tešíme sa na vás.
 2. Detské erko stretká bývajú každý piatok o 16:00 v pastoračnom centre.
 3. Sviečka za nenarodené deti, ktorú zapaľujeme v týchto dňoch, je za lavicami.
 4. Členovia Spolku sv. Vojtecha môžu ešte dnes prevziať podielové knihy, a to v sakristii po sv. omši.
 5. Upratovanie farského kostola – sídlisko Stred, 1. skupina. P. Boh zaplať!
 6. Sviatosť krstu sa bude vysluhovať budúci víkend.
 7. Sviatosť manželstva: Denis Luhový zo Záriečia a Petra Krčmáriková, Lány.
Odkaz na zdrojovú stránku: http://pb.fara.sk/

Pozvánky