Úmysly

Nedeľa

07:00 † manžel, rodičia Gáboroví, švagor a za Božie požehnanie a ochranu pre celú živú rodinu | K
09:00 Za farníkov | Č
11:00 † rodičia Mrvoví, starí rodičia a za Božiu pomoc pre živú rodinu | K
18:30 Za pokoj v rodine a Božiu pomoc do ďalších rokov života | Š

Pondelok

07:00 † manžel Dušan, rodičia z oboch strán a brat Jozef a za zdravie pre celú rodinu | K
18:30 † rodina, blízki a priatelia | Č

Utorok

07:00 † Dominik, Apolónia a Pavol | Š
18:30 † Jaroslav a Štefánia Kršákoví (vigília slávnosti) | K

Streda

07:00 † otec Alexander a za živú rodinu | K
09:00 Za farníkov | Č
11:00 † rodina Slováčková, Kadlecová a † Ján Slaninka | K
18:30 † suseda Anna, syn Michal a za Božie požehnanie pre živú rodinu | Š

Štvrtok

07:00 † Alojz Mitošinka | Č
11:00 † Alojz a Alžbeta | T
17:00 † z rodiny Ševčíkovej a Beňovej | Č
18:30 † kňazi Michal Petráš, Ján Kadlec a Alojz Bubala | K

Piatok

07:00 † Jozefína, Ľudovít, Apolónia a Jozef Sedlakoví | K
18:30 † Miroslav Kubala a za zdravie a za Božie požehnanie pre celú živú rodinu | Č

Sobota

07:00 † Bazil Kolník | Č
18:30 † manžel Jozef (1. výročie), jeho rodičia, krstní rodičia a za Božie požehnanie pre živú rodinu | Š

Nedeľa

07:00 † rodičia z oboch strán, sestra a bratia | Č
09:00 Za farníkov | Č
11:00 † otec Michal Čarnogurský, † starí rodičia z.o.s., všetci zosnulí z rodiny a za duše v očistci, aby ich Pán Boh prijal do nebeského kráľovstva | K
18:30 † rodičia a manžel | Š

Oznamy

1. Pri zbierka na misie sa vyzbierala suma: 2.695 €.   Za vaše milodary vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.

2. Dnes bude októbrová zbierka na reštaurátorské práce v našom chráme.

3. Spovedáme takto: ráno vždy od 6.30;  v pondelok a utorok od 17.00, v stredu sa nespovedá, vo štvrtok od 17.00 počas adorácie, v piatok 10.30-11.30 a od 17.00, v sobotu od 17.30.

4. V tomto týždni budú kancelárske hodiny iba v piatok.

5. V stredu je prikázaný sviatok Všetkých Svätých, omše sú tak ako v nedeľu.

6. V stredu 1. novembra o 15.00 budena mestskom cintoríne pri kríži Dušičková pobožnosť. Pozývame vás.

7. Na Dušičky vo štvrtok sú pridané sv. omše, okrem bežných 7.00 a 18.30 budú omše aj 11.00 a 17.00.

8. Úplné odpustky pre duše zosnulých v očistci môžeme získať za týchto podmienok: v čase od 1.11. do 8.11. treba navštíviť cintorín a pomodliť sa za zosnulých, a tiež splniť bežné podmienky (sv. spoveď, byť v ten deň na sv. prijímaní, pomodliť sa na úmysel Svätého Otca a mať aj úmysel odpútať sa aj od všedných hriechov. Stačí jedna svätá spoveď v tomto období. )

9. V piatok pri večernej sv. omši 18.30 bude katechéza birmovancov. Žiadame všetkých o účasť. Vpredu budú pre nich vyhradené lavice oproti ambóne, kde budú sedieť ako skupina.

10. V sobotu po rannej sv. omši vás pozývame na pobožnosť Fatimskej soboty.

11. Upratovanie kostola má v sobotu ráno skupina č.8.

12. Na výveske i webovej stránke máte plagát s podrobným programom Trnavskej novény 2023.


Pozvánky