Úmysly

Pondelok

17:30 – + Jozef, Mária, Ján, Peter, Július a Peter |

Utorok

06:15 – + Ján |
17:30 – Za zdravie a Božie požehnanie pre Ivetku a Mirka, Marušku a Andyho, Jozefa a Janky s vnúčatami |

Streda

07:00 – + Mária |
08:30 – + Jozefína, Ondrej, Katarína, Jozef, Miloslav a Marieta |
11:00 – Za farnosť |

Štvrtok

06:15 – Za zdravie a BP pre Katarínu |

Pondelok

16:00 – + Anton a Mária |

Štvrtok

17:30 – + Jozef Vongrej |

Piatok

06:15 – + Anton, Ladislav, Jozef a Helena |
17:30 – + rodina Muráňová, Harvánková, Kotrlová a Šmehilová |

Sobota

07:00 – Za zosnulých farníkov |
17:30 – Za uzdravenie, obrátenie a Božie požehnanie pre rod. Ňakatovú |

Nedeľa

07:00 – Za Božie požehnanie a prosperitu pre Bohuznámu firmu a pevné zdravie konateľovi a pracovníkom ako poďakovanie za korektnú spoluprácu |
08:30 – + Miloslav |
11:00 – Za farníkov |

Oznamy

FARSKÉ OZNAMY

Pondelok 30.10.2023 Féria
Utorok 31.10.2023 Féria
Streda 01.11.2023 VŠETKÝCH SVÄTÝCH – slávnosť
Štvrtok 02.11.2023 SPOMIENKA NA VŠETKÝCH ZOSNULÝCH VERIACICH
Piatok 03.11.2023 Féria
Sobota 04.11.2023 Sv. Karola Boromejského, biskupa – spomienka
Nedeľa 05.11.2023 31. nedeľa cez rok

Farské oznamy:

 • Za upratovanie kostola a okolia ďakujeme farníkom z Podhája a ostatným, ktorí pomohli. Na budúcu sobotu prosíme o upratovanie kostola farníkov zo Strání a ostatných ochotných farníkov, ktorí chcú a môžu pomôcť.
 • Tento týždeň budeme spovedať takto:
  • Pondelok od 16:45 hod.
  • Utorok, štvrtok a piatok ráno od 06:15 a večer od 16:45 hod.
  • V stredu (01. 11.) nespovedáme.
 • Úradné záležitosti vybavujeme: utorok, štvrtok a piatok po rannej alebo večernej sv. omši, alebo podľa dohody cez telefón alebo e-mail. V tomto čase si môžete prísť zapísať úmysly sv. omší na mesiac november.
 • Posledná možnosť prihlásiť dieťa na 1. sv. prijímanie je ešte v pondelok a utorok po sv. omši. Potom už dieťa prihlásiť nebude možné!
 • V stredu 1. 11. budú sv. omše o 7:00, 8:30 a 11:00. V Dražkovciach o 9:45. O 17:00 bude pobožnosť za zosnulých na Národnom cintoríne pri hlavnom kríži.
 • Vo štvrtok 2. 11. budú sv. omše o 6:15, 16:00 a 17:30.
 • V piatok 03.11. bude celodenná adorácia od 6:45 hod. do 17:30 hod. Ďakujeme tým, ktorí sa zapísali na jednotlivé hodiny, že prídu.
 • Na prvý piatok bude v Dražkovciach adorácia od 18:00 s možnosťou sv. spovede. O 18:30 bude sv. omša.
 • V tomto týždni vo štvrtok a piatok vyspovedáme prvopiatkových chorých a starých a v utorok navštívime domovy sociálnych služieb.
 • Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých veriacich nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Otče náš a Verím v Boha, príjme v blízkej dobe sviatosť zmierenia, sväté prijímanie a pomodlí sa na úmysel sv. otca, môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci.
 • Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky, avšak jedna svätá spoveď stačí na všetky odpustky.
 • Cirkevná škola organizuje v sobotu 2. decembra autobusový zájazd do Nitry do Divadla Andreja Bagara na divadelné predstavenie JOZEF A JEHO ZAZRAČNÝ FAREBNÝ PLÁŠŤ. Predstavenie bude začínať o 18:30 hod. Od Cirkevnej školy sa bude odchádzať autobusom o 15:00 hod.. Cena lístka na predstavenie je 30€ a cena za dopravu je 15€. Záujemcovia hláste sa na č.t.: 0908 093 360.
 • V pondelok a utorok ešte prebehne zbierka  ,,TAŠKA sv. VINCENTA“ trvácich potravín aj drogérie. Pomoc bude pre ľudí a rodiny v núdzi. Nákup prosíme priniesť na farský úrad – Ráno do 8.00 hod. a večer od 17.00 hod. do 19.00 hod. Za vašu ochotu pomôcť nákupom ďakujú sestry vincentky.
 • Na budúcu nedeľu (05. 11.) o 15:00 bude miništrantské stretko.
Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.mtmesto.sk/

Pozvánky