Úmysly

Pondelok

06:15 + Ján a Anna |
17:00 + Mária Tkáčová |

Utorok

06:15 + Ernest a Valéria |
17:00 BPZ pre Zuzanu a deti Jožka, Matúška a Zuzku |

Streda

06:15 Za ľud farnosti |
08:00 Na úmysel celebranta |
08:00 BPZ pre Máriu (80 r. života) | Ondrašová
09:15 Na úmysel celebranta |
10:45 Na úmysel celebranta |
18:15 Na úmysel celebranta |

Štvrtok

06:15 Za duše v očistci |
17:00 Za duše v očistci | Ondrašová
17:00 BPZ pre Janku |

Piatok

06:15 + Anna, Jozef, Dušan |
17:00 Milan, Miloslav a Martin | Ondrašová
17:00 + Anna Dolinská |

Sobota

07:00 + Anastázia |
17:00 + Jozef a Evka |

Nedeľa

06:15 Na úmysel celebranta |
08:00 Na úmysel celebranta |
09:15 Za ľud farnosti |
10:45 Na úmysel celebranta |
18:15 Na úmysel celebranta |
08:00 + Anastázia | Ondrašová

Oznamy

 • Dnes o 14:00 bude ružencová pobožnosť.
 • Od pondelka budú večerné sv. omše o 17:00, okrem nedieľ a prikázaných sviatkov.
 • Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred dušičkami a v prvopiatkovom týždni – Kostol sv. Mikuláša:
  • Pondelok a utorok od 1500
  • Štvrtok od 1600
  • Piatok od 1530
 • Pobožnosť na cintoríne bude v stredu 1.11.2023 o 14:00 hod.
 • Pobožnosť na cintoríne Ondrašovej bude vo štvrtok2.11.2023 po svätej omši.
 • Fórum života preto pozýva všetkých ľudí, aby si v tomto čase okolo 2. novembra zapálili sviečku na cintorínoch, v oknách svojich domovov či pri pamätníkoch nenarodeným deťom. „Spoločne zapáľme sviečku za nenarodené deti a rozsvieťme Slovensko!“
 • Úplné odpustky pre duše v očistci.
  1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých veriacich (od poludnia 1. novembra a počas celého 2. novembra) nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa „Otčenáš“ a „Verím v Boha“ môže získať úplné odpustky pre duše v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu je potrebné splniť 3 podmienky: Sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitbu na úmysel Sv. Otca (Otčenáš, Zdravas a Sláva Otcu) a vylúčiť akúkoľvek pripútanosť aj ku všednému hriechu.
  2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplné odpustky pre duše v očistci raz denne od 1. do 8. novembra. Pri splnení predchádzajúcich podmienok.
 • Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole od 16.00 do svätej omše.
 • Chorých a starých navštívime v piatok dopoludnia.
 • V sobotu bude Fatimská pobožnosť po rannej svätej omši.
 • O upratovanie kostola prosíme skupinu číslo 5.
 • Pozývame všetky deti na Párty všetkých svätých 30.10.2023 do KD, Prosíme, aby deti prišli oblečené v kostýme nejakého svätého a každý si donesie niečo dobré pod zub. Začínať budeme o 15:15, účastnícky poplatok je 1€ na dieťa. Tešíme sa na vás.
 • Otec biskup František vám všetkým ďakuje za duchovné kytice a modlitby a zároveň prosí o ďalšie modlitby pre svoju pastoračnú službu.
 • Pri príležitosti Pamätného dňa narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka (14.11.) sa uskutoční v sobotu 11. novembra 2023, v deň liturgického sviatku sv. Martina – patróna katedrály a našej diecézy, celodiecézna ďakovná púť do Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule. Slávnostnú svätú omšu o 10.30 hod. bude celebrovať a v homílii sa prihovorí František Trstenský, spišský diecézny biskup. Celú slávnosť v priamom prenose bude vysielať Rádio Lumen.
 • V nedeľu 12. novembra 2023 sa bude o 10.30 hod. v Katedrále sv. Martina sláviť vonkajšia slávnosť z titulu katedrály. Hlavným celebrantom bude spišský diecézny biskup Mons. František Trstenský. Všetkých srdečne pozývame na Spišskú Kapitulu.
Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.faralm.sk

Pozvánky