Úmysly

Pondelok

06:30 † rodina Hamáňová; † manželia Kollárikovci, deti, nevesty, zaťovia, vnúčatá a živá rodina |

Utorok

18:00 Poďakovanie za pomoc Božiu a prosba o pomoc Božiu; † Michal a Anna Rondíkovci, † a živá rodina |

Streda

07:30 † manželia Anna a Ján Krčmárikovci, rodičia, deti, vnúčatá |
09:00 Za farnosť |
10:30 † Ján, Angela Altpergerovci, rodičia a súrodenci z oboch strán |

Štvrtok

06:30 Na istý úmysel |
18:00 † Jozef Machovič, † z rodiny a živá rodina; † Milan Madoľa a živá rodina |

Piatok

08:00 † Mária a Ján; rodina Pecharová, Machovičová, Forgáčová (otec Paľko) |
18:00 † Anna a Jozef Melichovci a živá rodina |

Sobota

18:00 Za farnosť; Za našich drahých zosnulých |

Nedeľa

07:30 † rodina Hanusková a vnučka Lenka |
09:00 † z rodín Mackovej, Simonidesovej a živá rodina Simonidesová |
10:30 Poďakovanie za všetky dobrodenia od Pána |

Oznamy

  • Možnosť svätej spovede bude v tomto týždni v pondelok od 07.00 h., v utorok od 16.00 h. a v piatok od 17.00 h.
  • V utorok 31.10. na vigíliu Všetkých svätých bude na novom cintoríne dušičková pobožnosť o 15.00 h., na budúcu nedeľu 5.11. o 15.00 hod. bude pobožnosť na starom cintoríne.
  • Vo štvrtok 2. 11. v deň spomienky na zosnulých si v modlitbe spomenieme aj na zomrelé a usmrtené nenarodené deti, čo vyjadríme zapálením „sviečky za nenarodené deti“, ktoré sú za symbolickú cenu v kostole.
  • Počas dní dušičkovej oktávy (1.- 8.11.) môžeme získať za tradičných podmienok plnomocné odpustky za našich zosnulých.
  • Všetkých prvopiatkových v domácnostiach budeme spovedať: p. farár vo štvrtok a v piatok, p. kaplán v piatok.
  • Na prvý piatok bude obvyklá celodenná poklona od 09.00 hod. do 18.00 hod.
  • V piatok večer bude sv. omša za účasti detí. Po sv. omši bude stretnutie s novými birmovancami.
  • Prihlášky na prvé sväté prijímanie a na birmovanie odovzdajte svojim katechétom do 31. 10. 2023.
  • Tento týždeň chceme prežívať ako dušičkový aj ako ďakovný týždeň za úrodu a všetko čo nám Pán dáva. Svoje poďakovanie môžete napísať na lístok a vložiť do košíka (zelená stuha), ktorý je pred oltárom. Ďakovná sv. omša bude na budúcu nedeľu o 10.30 h. Ak chce niekto dať odslúžiť sv. omšu za svojho zomrelého, napíšte jeho meno a vhoďte do druhého košíka (fialová stuha). Spoločná sv. omša bude odslúžená v sobotu o 18.00 h.
Odkaz na zdrojovú stránku: https://rkfu.webnode.sk/

Pozvánky