Úmysly

Pondelok

07:00 |
18:00 |

Utorok

06:00 |
18:00 |

Streda

06:00 |
07:30 |
09:00 |
10:30 |
12:00 |
18:00 |
09:00 | Horelica
11:00 | Čadečka

Štvrtok

07:00 |
12:00 |
18:00 |

Piatok

07:00 |
15:45 |
18:00 |

Sobota

07:00 |
18:00 |

Nedeľa

06:00 |
07:30 |
09:00 |
10:30 |
12:00 |
18:00 |
09:00 | Horelica
11:00 | Čadečka

Oznamy

Zbierka na Misie v naše farnosti bola 3.700,- €, za vaše milodary Pán Boh zaplať.

V stredu je Sviatok Všetkých svätých – sv. omše ako v nedeľu.

V stredu bude pobožnosť o 14:00 na Starom cintoríne pri kríži ako aj o 14:00 na Horelickom cintoríne bude požehnanie krížovej cesty a pobožnosť za zosnulých.

Vo štvrtok je Spomienka na všetkých verných zosnulýchbude sv. omša aj o 12:00.

V piatok je 1. piatok v mesiaci, pridaná sv. omša o 14:45, po sv. omšiach bude prvopiatková pobožnosť.

V sobou bude pred rannou sv. omšou o 6:20 Fatimská pobožnosť.

Spovedanie – v tomto týždni budeme spovedať ako obvykle (pol hodiny pred sv. omšou). V pondelok a utorok sa spovedá od 17:00 a v piatok od 15:45 do večernej sv. omše, prosíme využite možnosť spovede počas celého týždňa.

V týchto dňoch môžeme získať milosti pre duše pre zosnulých (odpustky):

  • Návšteva kostola alebo kaplnky spojená s Modlitbou Pána (Otčenáš) a vyznaním viery (Verím v Boha). Tieto odpustky možno získať od poludnia 1. novembra do polnoci 2. novembra.
  • Návšteva cintorína spojená s modlitbou za zosnulých. Odpustky možno získať raz denne v čase od 1. do 8. novembra. Chorí a nevládni môžu získať odpustky aj nadiaľku – t.j. z domu.

Okrem týchto úkonov sa vyžaduje: prijať sv. prijímanie, a modlitba na úmysel sv. Otca (Otčenáš, Zdravas´ a Sláva). Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky. Vo všeobecnosti však treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu a to aj k všednému.

Upratovanie: ďakujeme za službu skupine: u Juroši ako aj na Horelici a Čadečke.

Fórum života organizuje tradičnú Sviečku za nenarodené deti. Cieľom je pripomenúť si deti, ktoré sa nemohli narodiť. Aj tento rok sa naša farnosť zapojí do kampane “Sviečka za nenarodené deti“. Sviečky za nenarodené deti si budete môcť zakúpiť až do 1.11. (cena 2 € a v skle 5€)

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum prajeme hojnosť Božieho požehnania.

Odkaz na zdrojovú stránku: www.farnost-cadca.sk/

Pozvánky