Úmysly

Pondelok

06:30 + manžel Vladimír, rodičia Horváthoví a Lovásoví |
17:30 + manžel Jozef a celú rodinu Mikulovú |

Utorok

06:30 + Milan a rodičia, svokrovci a švagrovia |
17:30 + z rodiny Koreňovej |

Streda

07:00 + členov rodiny Paganovej a Kočanovej | VŠETKÝCH SVÄTÝCH (prikázaný sviatok)
11:00 Za Božiu pomoc, dary Ducha Svätého a zdravie pre deti a vnúčatá |
16:30 + Juraj a Zita |
18:00 Za všetkých farníkov |

Štvrtok

06:30 + manžel Anton, rodičia a súrodenci | Spomienka na všetkých zosnulých veriacich
16:30 Poďakovanie za dar života pri jubileu manžela |
18:00 + Peter a Irena |

Piatok

06:30 Za všetkých + biskupov a kňazov BB diecézy | (prvý piatok)
17:30 Za všetkých + biskupov a kňazov BB diecézy |

Sobota

06:30 Za zomrelých veriacich | Sv. Karol Boromejský, biskup
17:30 + Hilda a Jozef Jesenskí a Mária a Jozef Dudášoví |

Nedeľa

07:00 Za Božiu pomoc a duchovné potreby pre našu farnosť | TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA
08:15 + rodičia - Anna a František |
09:30 Za všetkých farníkov |
11:00 + Anna Kocianová |
18:00 Na úmysel kňaza |

Oznamy

 • O upratanie kostola poprosím skupinu č. 4.
 • Deti si môžu vydvihnúť nálepky v sakristii.
 • Mariánske večeradlo bude v utorok o 16.30 v kostole.
 • Dnes sa uskutoční koncert vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici o 17.30. Viac info na plagáte.
 • V stredu je prikázaný sviatok Všetkých svätých, sv. omše sú o 7.00, 11.00, 16.30 a 18.00. Vo štvrtok na Pamiatku zosnulých budú večerné sv. omše o 16.30 a 18.00.
 • V piatok je prvý piatok v mesiaci, navštevovať našich chorých budeme ako zvyčajne. Adorácia s možnosťou sv. spovede bude v kostole od 16.00.
 • V tieto dni môžeme získať odpustky pre duše v očistci, pokiaľ sme po sv. spovedi, ideme na sv. prijímanie pomodlíme sa na úmysel sv. otca a:
  • 2. 11. sa v kostole pomodlíme Otče náš a Verím v Boha
  • Od 1. do 8. 11. navštívi cintorín a pomodlí sa za duše v očistci.
 • V nedeľu 5.11. pozývame deti na Karneval svätých o 15.30 do pastoračného centra. Treba prísť oblečený v maske vášho obľúbeného svätca.
 • Na bočnom stolíku budú od pondelka k dispozícii sviečky v rámci akcie „sviečka za nenarodené deti“ za príspevok 2 €. Ich kúpou prispejete na chod organizácii, ktoré sa venujú ochrane nenarodených detí a pomoci týraným matkám.

 

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.foncorda.fara.sk/

Pozvánky