Úmysly

Pondelok

18:00 + Mária Mancírová | féria

Utorok

18:00 Za uzdravenie dcéry a Božie požehnanie pre celú rodinu | féria

Streda

18:00 Za uzdravenie a B. pož. pre Miloša | féria

Štvrtok

18:00 + rodiny: Nemcová, Pastorková, Križanková a Šmidová | féria

Piatok

18:00 + Anna a + Martin Rakovskí a ich + rodičia | Sv. Šimona a Júdu, apošt., sv.

Sobota

18:00 + manžel a + rodičia z obidvoch strán a za B. pomoc pre Martu | féria
18:00 + Karol | féria

Nedeľa

07:30 + rodičia Mališoví a + syn |
11:00 Za veriacich |

Oznamy

 • V utorok bude v našom chráme pri príleţitosti 225. výr. narodenia Štefana Moysesa,
  biskupa BB diecézy a prvého predsedu Matice slovenskej, ktorý je pochovaný
  v krypte nášho chrámu, sv. omša o 08:15 hod., ktorú bude celebrovať duchovný
  cirkevnej školy, dôst. pán Ján Kraus. Zúčastnia sa jej predovšetkým žiaci a zamestnanci
  CŠ.
 • V piatok vo večerných hodinách sa uskutoční Godzone Tour Nevzdávaj to! V Banskej
  Bystrici v Tipsport Aréne a zúčastnia sa ho mladí, ktorí sa pripravujú na prijatie
  sviatosti birmovania. Odchod autobusom bude 28. 10. o 17:00 hod. od kostola SPM
  v ZH, cestovné je 4 € a návrat približne o 22:00 hod. S birmovancami pôjde aj dôst. pán
  V. Václavík.
 • V sobotu, 29. októbra /posledná sobota v mesiaci/ bude po dlhej pandemickej prestávke
  tradičná polhodinová adorácia po večernej sv. omši, ktorú liturgicky obohatí piesňami
  spevokol z Farnosti Lovčica – Trubín. Srdečne ste pozvaní. Všetci máme za čo ďakovať.
 • Po skončení dnešnej slávnosti posviacky nového oltára sa môţete bliţšie pozrieť vo
  svätyni chrámu nielen nanový mobiliár/oltár, ambónu, sedes/, ale aj na zreštaurované
  nástenné maľby /strop a steny/ a celú časť okolo oltárneho obrazu /kríž, vázy, hlavice,
  piliere a priestor okolo nich mramorovanie/, ako aj opravené a zreštaurované schody,
  ktoré vedú ku Bohostánku a tiež novú dlažbu. V sakristii Vám bude ponúknuté malé
  občerstvenie.
 • Upozorňujem na to, že zo soboty 29. 10. na nedeľu sa mení tzv. letný čas na zimný.

Pozvánky