Úmysly

Pondelok

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + Irena Meszárosová | Senec / slov. / MF

Utorok

06:00 | Senec / maď. / AB
17:00 | Sv. Martin / slov. / RH
18:30 + manžel a rodičia z oboch strán | Senec / slov. / JD

Streda

06:30 + Anna Markusová | Senec / slov. / JD
17:00 | Senec / maď./ RH
18:00 + Július Sipos | Senec / slov./ MF

Štvrtok

17:30 | Senec / maď./ AB
18:30 | Tureň / maď./ AB
18:30 + Michal Ollé a Ladislav Pomsár | Senec / slov./ JD

Piatok

17:30 | Senec / maď./ AB
18:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre manželku | Senec / slov./ MF

Sobota

16:00 | Senec / maď./ AB
18:30 + Jozef a Gizela Dovičovičoví a deti | Senec / slov./ MF

Nedeľa

07:00 + Štefan Jurčiga | Senec / slov./ JD
08:15 | Senec / maď./ AB
08:15 | Tureň / slov./ MF
09:30 | Tureň / maď./ AB
09:30 Za veriacich | Senec / slov./ JD
11:00 | Sv. Martin / slov./ RH
18:30 + Jaroslav Kováč a členovia rodiny | Senec / slov./ MF

Oznamy

JD– o. Jozef Dúc, AB – o. Andrej Bošňák, MF– o. Michal Fratrič, RH – vdp. Rudolf Hudek

Ostatné oznamy:

 • ŠTVRTKOVÁ ADORÁCIA – Štvrtková adorácia poobede od 14:00 až do večerných sv. omší. Povzbudzujeme  veriacich, aby prišli na návštevu k Oltárnej sviatosti a nenechali Pána Ježiša samého v kostole. 
 • PRÍPRAVA NA 1. SV. PRIJÍMANIE – V stredu 26.10. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí – o 18:00 sv. omša a po nej katechéza.
 • PRÍPRAVA KATECHUMENOV – Pozývame dospelých záujemcov, ktorí by si chceli dorobiť sviatosti: krst, sv. prijímanie, birmovanie. Zahláste sa na fare v úradných hodinách.
 • OKTÓBROVÝ RUŽENEC – V mesiaci októbri sa spoločne modlíme sv. ruženec
  pred večernými slovenskými sv. omšami. Pozývame jednotlivé stavy, aby sa predmodlievali. V pondelok ženy, utorok muži, v stredu deti, vo štvrtok birmovanci, v piatok mladí a miništranti, v sobotu seniori a v nedeľu rodiny. Pozývame aj do spoločnej rodinnej modlitby ruženca.
 • MISIJNÁ NEDEĽA – Dnešnú nedeľu bude zbierka na misie. Tento rok bude venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí. Svojim príspevkom dávate trpiacim nádej a pomáhate im žiť lepší život. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
 • GODZONE – Pozývame mladých na celodiecézne podujatia evanjelizačný program Godzone – NEVZDÁVAJ TO v sobotu 29. októbra od 18:00 v bratislavskej Inchebe expo aréne. Stretneme sa v sobotu 29.10. o 17:00 pred kostolom spoločne pôjdeme autobusom a spoločne sa vrátime do 22:00, poplatok za autobus 2,eur, vstup na podujatie je voľný.
 • PÁRTY VŠETKÝCH SVÄTÝCH – plánujeme obnoviť niekdajšie Párty všetkých svätých. Uskutoční sa o týždeň v pondelok 31.10. od 16:30 do 20:30 vrátane účasti na sv. omši. Je vítané, keď účastníci prídu v kostýme nejakého svätého.
 • DETSKÉ STRETKO – Pozývame deti 4. až 7. ročníka na detské stretko, tento piatok od 17:00 do 18:20 do Pastoračného centra, je možnosť ísť potom aj na sv. omšu. Tešia sa na vás vaši animátori.
 • KNIŽNICA – Budúcu nedeľu 30.10. bude otvorená farská knižnica od 8:00 do 11:00.
 • ZMENA ČASU – Budúci víkend zo soboty na nedeľu sa mení čas. Pospíme si o hodinu dlhšie.
 • KONCERT – Budúcu nedeľu 30.10. o 19:30 bude v našom kostole koncert Fauré- Requiem. Vystúpi Zbor aj orchester, účinkujúci sú z filharmónie. Viac na plagáte.

Pozvánky