Úmysly

Pondelok

06:45 +Andrej +Paulína +Ján +Helena +Jozef | Sabinov
18:00 ZBP Michal (20 r.) s rodinou | Sabinov

Utorok

06:45 ZBP Veronika (80 r.) | Sabinov
18:00 +Daniel +Ľudovít | Sabinov
18:00 ZBP Petry | Jakubovany

Streda

06:45 +Viliam +Peter | Sabinov
18:00 ZBP Jozef a Monika | Sabinov
18:00 ZBP Miloš a Monika (15 r. sobáša) | Orkucany

Štvrtok

06:45 ZBP manželov Margita a Vladimír | Sabinov
18:00 +Ján | Sabinov
18:00 +z rod. Kalinová, Gargalíková, Sýkorová | Jakubovany

Piatok

06:45 +Štefan +Anna | Sabinov
18:00 + z rod. Štvartakovej, Galajdovej | Sabinov
18:00 +Svetlana +Zuzana +Ján | Orkucany

Sobota

06:45 +Martin +Helena +Beáta +Michal | Sabinov
18:00 +Vladimír (1.výročie) | Sabinov
18:00 +Alžbeta +Anton | Jakubovany

Nedeľa

07:30 | Sabinov
09:00 + Jozef (1.výročie) | Sabinov
10:30 | Sabinov
18:00 | Sabinov
10:30 +Ján +Mária +Ján +Mária +Ján | Jakubovany
09:00 +Michal +Margita | Orkucany

Oznamy

SVIATOSŤ ZMIERENIA chceme vám umožniť prijatie sviatosti zmierenia pred slávnosťou Všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých, ktoré nás čakajú na ďalší týždeň. V piatok 28. 11. budeme vysluhovať sviatosť zmierenia vo Farskom kostole viacerí kňazi, preto, prosíme, využite túto možnosť v čo najväčšom počte. Vo filiálnych kostoloch podľa rozpisu. Rozpis nájdete v prehľadnej tabuľke vo Farských oznamoch.

ADORÁCIA bude vo farskom kostole: vo štvrtok od 16.00. do 17.15; v piatok po večernej sv. omši v rámci modlitby chvály.

MODLITBY CHVÁLY Októbrové Modlitby chvály budú 28. 10. (vždy posledný piatok v mesiaci) po večernej svätej omši (18:45). Tentokrát špeciálne vo veľkom kostole počas spovedania pred sviatkom Všetkých svätých.

SOBOTA PRE DETI Deti našej farnosti pozývame na ďalšie popoludňajšie stretnutie, ktoré sa uskutoční nasledujúcu sobotu 29. 10. Začíname o 14.00. h. Predpokladaný záver o 17.00.

ZMENA ČASU Pripomíname, že na budúcu týždeň zo soboty 29.10.  na nedeľu 30.10. sa mení čas z letného na zimný. Hodiny posúvame o hodinu dozadu.

Sviatosť zmierenia v nasledujúcom týždni

 

Sabinov

Jakubovany

Orkucany

Streda

6.15-6.40

16.00 – 17.30

 

 

Štvrtok

6.15-6.40

16.00 – 17.30

19.00 – 20.00

 

Piatok

6.15-6.40

19.00 – 20.30

 

16.30 – 17.30