Úmysly

Pondelok

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Romana, Rastislava a členov rodiny |
17:30 za + Pavla, Júliu, Milana, Pavla, Antóniu, Jolanu, Milana a Jozefa |

Utorok

06:30 za + Emíliu, Máriu, Katarínu a Karola |
17:30 za + Jozefa, Máriu, Jozefa, Karola, Antóniu a Jozefa |

Streda

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Máriu pri príležitosti slávenia 60.tich narodenín, za + Helenu a Juraja |
17:30 za + Františka, Vincenciu, Teréziu, Antona, Helenu a Imricha |

Štvrtok

06:30 za + Annu, Antona, Jozefa, Elenu a Annu |
17:30 za + Františka, Annu, Ľuboša a Ivana |

Piatok

06:30 za + Antóniu, Antona a Máriu |
17:30 za + Helenu, Kamila, Sabínu a Štefana |

Sobota

06:30 za + Jolanu a rodičov |
18:30 za + Vendelína, Katarínu, Antona, Jána a Boženu | vigília z nedele

Nedeľa

07:00 za + Anastáziu Martinkovú |
08:30 za + Vladimíra Kvasnicu |
10:00 za + Rozáliu Žiačikovú |
18:30 za + Otíliu, Fedora, Kristínu a Jána |

Oznamy

V liturgickom týždni budeme sláviť:

  • v pondelok ľubovoľnú spomienku sv. Antona Máriu Clareta, biskupa;
  • v utorok ľubovoľnú spomienku sv. Maura, biskupa;
  • v piatok sviatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov;
  • v sobotu ľubovoľnú spomienku Panny Márie;
  • 31. nedeľu.

Zmena času: nastane na budúcu nedeľu, kedy sa o 3.00 vráti čas na 2.00.

Sv. omša v Streženiciach: bude slávená v pondelok o 18.30.

Mons. Peter Beňo: nitriansky pomocný biskup, pôsobil ako novokňaz vo farnosti Púchov v rokoch 1996 – 1997. Práve on začínal so slávením sv. omší v kultúrnom dome v Streženiciach, čím započal cestu realizácie myšlienky postavenia kostola v Streženiciach. Na výročie posviacky filiálneho kostola v Streženiciach, ktoré sme slávili v septembri, sa mu nepodarilo vzhľadom na povinnosti, uvoľniť, vhodná príležitosť vznikla vo sviatok Všetkých svätých, ktorý slávime 1.11. Pán biskup zároveň vyjadril túžbu celebrovať sv. omšu okrem filiálneho kostola, vzhľadom na farské hody, aj vo farskom kostole v Púchove, čomu sa veľmi tešíme. Pán biskup bude spolu s ostatnými kňazmi celebrovať sv. omšu vo sviatok Všetkých svätých v utorok:

  • v Púchove o 8.30;
  • v Streženiciach o 11.00.

Adorácia vo štvrtok: bude pod vedením pána kaplána s programom – vzývanie Ducha Svätého, desiatok ruženca, chvály, modlitby a eucharistické požehnanie o 19.00. Úmysel adorácie bude za mladých ľudí a birmovancov.

Projekt Godzone, Rada pre mládež a univerzity KBS: pozývajú na evanjelizačné turné s názvom Godzone tour 2022 – Nevzdávaj to. Podujatie sa uskutoční v Žiline 26. 10. 2022 v Niké aréne od 18.00 – 21.00. VSTUP ZDARMA. Prihlásiť sa môžete v sakristii. Poplatok za autobus vo výške 2 € sa bude vyberať pri vstupe do autobusu. Čas odchodu autobusu z Púchova bude uvedený na tlačive pre zapisovaní. Miesto odchodu bude od kostola.

Sviečka za nenarodené deti: je podujatie Fóra života, ktorého cieľom je prostredníctvom zapálenej sviece okolo 2. novembra, pripomenúť si nenarodené deti. Sviečku si môžete kúpiť za lavicami v kostole. Cena je 1 euro, k dispozícii bude od štvrtka 27.10 do 1.11.

Zbierka na misie: ktorá sa v tomto roku sústredí na pomoc trpiacim v Kambodži, je dnes. Misijná zbierka je najväčšou akciou solidarity v celom svete. Pán Boh odmeň vašu ochotu podporovať misijné diela Cirkvi vo svete.

Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 3, Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.


Pozvánky